Tilbage til oversigt
1. marts 2023

Lovforslag om afskaffelse af store bededag er vedtaget

Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget lovforslaget, som betyder, at store bededag afskaffes som helligdag.

Loven træder i kraft den 1. januar 2024 og har derfor først betydning for store bededag i 2024 og frem. Store bededag i 2023 – den 5. maj – er en søgnehelligdag som normalt.

Med loven bliver store bededag fremadrettet en almindelig arbejdsdag.

Særlige regler om frihed, kompenserende frihed, tillægsbetalinger m.v. i tilknytning til store bededag vil ikke længere finde anvendelse, dvs. ikke længere være gældende. Den fredag, hvor store bededag ligger, vil blive en almindelig arbejdsdag.

Bestemmelserne i de kollektive overenskomster om søgnehelligdagsbetaling bliver ikke ændret som følge af loven. Søgnehelligdags- fridagsopsparingen vil være uændret – også selvom afskaffelsen af store bededag medfører, at der skal udbetales søgnehelligdagsforskud for én dag mindre.

Regler om kompenserende frihed for arbejde på store bededag vil ikke længere være gældende. Det gælder f.eks. regler om reduktion af arbejdstid for skifteholdsarbejdere, om reduktion af arbejdstid ved pasning af dyr og reduktion af arbejdstid for medarbejdere beskæftiget i butikker.

For timelønnede bliver konsekvensen, at man får én arbejdsdag mere pr. år, som man får timeløn for. Timelønnede medarbejdere aflønnes med almindelige timeløn for hverdagsarbejde for det erlagte antal arbejdstimer på dagen. Søgnehelligdagsfridagsopsparingen fortsætter med uændret procentsats.

Månedslønnede og ugelønnede skal også arbejde én dag mere om året. Det er bestemt, at arbejdsgiveren skal betale et løntillæg med et løntillæg på 0,45% af den samlede årsløn. Løntillægget skal beregnes af den sædvanlige og påregnelige løn for et år. Løntillægget optjenes løbende og afregnes enten to gange årligt sammen med lønnen for maj eller august måned eller løbende sammen med udbetalingen af lønnen.

I forbindelse med lovens ikrafttræden 1. januar 2024 vender vi tilbage med flere informationer om lovens konsekvenser og de forholdsregler, man som arbejdsgiver skal iværksætte.

 

Tilbage til oversigt