Tilbage til oversigt
27. maj 2016

Udenlandske virksomheder skal registrere sig i RUT

Ifølge reglerne skal udenlandske virksomheder, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark, anmelde sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Reglerne gælder for udenlandske virksomheder, herunder selvstændige uden ansatte, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark. Anmeldelsen skal ske senest samtidig med, at arbejdet påbegyndes, mens ændringer i anmeldelsen skal indberettes første hverdag efter, at de er sket. Virksomheder, der overtræder reglerne, risikerer en bøde på 10.000 kr.

Hvis en opgave vedrører landbrug, skovbrug, gartneri, havearbejde, bygge og anlæg eller rengøring, skal den udenlandske virksomhed give sin hvervgiver dokumentation for, at virksomheden er anmeldt i RUT. Udenlandske virksomheder kan straffes med bøde på 10.000 kr., hvis reglerne overtrædes.

Bøden er på 20.000 kr., ved overtrædelse af grovere karakter. Grov karakter er eksempelvis tilfældet, hvis virksomheden eller tjenesteyderen tidligere er straffet for overtrædelse af reglerne om anmeldelsespligt til RUT og omfattende fejlinformation.

Private og virksomheder (hvervgivere), der hyrer en udenlandsk virksomhed til at udføre opgaver inden for landbrug, skovbrug, gartneri, havearbejde, bygge og anlæg eller rengøring, skal senest tre dage efter, at arbejdet er påbegyndt, underrette Arbejdstilsynet, hvis han ikke har fået dokumentation for, at den udenlandske virksomhed er anmeldt i RUT. Hvervgivere kan straffes med bøde på 10.000 kr., hvis de ikke underretter Arbejdstilsynet.

 

Tilbage til oversigt