Tilbage til oversigt
19. december 2018

Minimér risikoen for sikkerhedsbrud

Det udgør et brud på persondatasikkerheden, hvis man sender personoplysninger med mail til en forkert modtager. Der er typisk tale om en umiddelbar uskyldig menneskelig fejl, men det giver sig selv, at det kan udgøre et alvorligt sikkerhedsbrud, hvis man som virksomhed kommer til at sende følsomme eller fortrolige oplysninger om en medarbejder til en uvedkommen modtager.

I mange mailprogrammer er det en standardindstilling, at der foreslås en modtager så snart man begynder indtastningen i modtagerfeltet. Det kan være en modtager man tidligere har kommunikeret med eller en modtager i virksomhedens adressekartotek. Det sparer ganske vist nogle sekunder, men øger risikoen for at mailen sendes til den forkerte modtager.

Det står klart på baggrund af de mange anmeldelser om sikkerhedsbrud, som Datatilsynet har modtaget siden den nye persondataforordning trådte i kraft. For at minimere risikoen anbefaler Datatilsynet, at man overvejer at slå funktionen auto-complete fra i sit mailprogram.

I Outlook gøres dette under indstillinger, hvor man skal fjerne markeringen i Brug automatisk fuldførelse af liste til at foreslå navne, når du skriver på linjerne Til, Cc og Bcc

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere på datatilsynets hjemmeside.

Tilbage til oversigt