Tilbage til oversigt
30. marts 2022

Mulighed for rekruttering af ukrainske flygtninge på Jobindex

Regeringens partnerskab Ukrainere i job arbejder på at lette mulighederne for at få ukrainske flygtninge i job. Sideløbende med dette har Jobindex etableret en portal, hvor virksomheder og ukrainske flygtninge gratis og nemt kan finde hinanden.

På Jobindex kan virksomheder og ukrainske flygtninge finde hinanden via tagget #JobsForUkraine. Hvis virksomheder ønsker at søge i CV-databasen er det forbundet med brugerbetaling.

Der er en række forhold, man som virksomhed skal være opmærksom på, hvis man ønsker at ansætte ukrainske flygtninge:

  • Opholdstilladelse efter særloven skal være på plads, før en ukrainsk flygtning må begynde at arbejde.
  • Flygtningen må gerne aktivt søge et job, før opholdstilladelsen er givet.
  • Virksomheden og flygtningen må gerne indgå en ansættelsesaftale, før opholdstilladelsen er givet, men flygtningen kan først tiltræde stillingen og begynde at arbejde, når opholdstilladelsen er på plads.
  • Hvis en ukrainer har fået et jobtilbud eller er ansat i en virksomhed, inden vedkommende kommer til Danmark, er det vigtigt, at flygtningen vedhæfter en kopi af ansættelseskontrakten i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse, da det har betydning for bopælsplaceringen.
  • Ukrainere som vil søge opholdstilladelse skal huske at bestille tid til biometri online hos SIRI eller Udlændingestyrelsen. Link her
  • Ukrainske flygtninge skal bruge et cpr.nr, Nem-ID og sundhedskort. Dette kan søges hos borgerservice i flygtningens bopælskommune.
  • For at kunne få udbetalt løn skal en ukrainsk flygtning have et skattekort. Skattekortet kan søges online hos Skat. Skattekort kan tidligst udstedes 21 dage før første arbejdsdag. Link her

Hos GLS-A kan medlemmerne få yderligere oplysninger om beskæftigelse af ukrainske flygtninge, herunder om løn- og ansættelsesvilkår, mulighed for IGU m.v.

Tilbage til oversigt
sunset over the horizon