Tilbage til oversigt
30. november 2022

Ny aftale om ansættelse på særlige vilkår (socialt kapitel)

GLS-A og 3F er blevet enige om et nyt og mere enkelt socialt kapitel, som skal give bedre muligheder for, at virksomheder tager et socialt ansvar i forhold til personer på kanten af arbejdsmarkedet. Aftalen har til formål at øge beskæftigelsen for personer, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Herudover har aftalen til formål at sikre, at allerede ansatte kan bevare beskæftigelsen, selvom arbejdsevnen måtte blive nedsat.

Tidligere har det været et krav, at aftaler om ansættelse på særlige vilkår skulle godkendes af GLS-A og 3F. Nu er det blevet muligt at indgå aftaler lokalt mellem virksomheden, medarbejderen og den lokale 3F-afdeling, uden organisationernes godkendelse.

Aftalen i overenskomsterne om ansættelse på særlige vilkår giver virksomheder mulighed for at ansætte eller fastholde personer i ansættelsen, der enten varigt eller midlertidigt har en nedsat arbejdsevne.

Målgruppen er de personer, som har vanskeligt ved at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet, eller som ikke vil kunne opretholde en ansættelse på ordinære ansættelsesvilkår. Der kan i disse ansættelser aftales særligt tilpassede ansættelsesvilkår, der tager hensyn til medarbejderens forhold, f.eks. kan der aftales nedsat arbejdstid eller lavere løn for præsterede arbejdstimer.

En aftale om ansættelse på særlige vilkår under det sociale kapitel indgås mellem virksomheden og medarbejderen samt den lokale 3F-afdeling. Det anbefales, at virksomheden i første omgang bliver enige om ansættelsen med den pågældende medarbejder/ansøger. Herefter skal der rettes henvendelse til den lokale 3F afdeling med henblik på indgåelse af en aftale samt endelig fastsættelse af løn og andre vilkår. Det er en gyldighedsbetingelse for aftalen, at den indgås med den lokale 3F afdeling.

Vi henleder opmærksomheden på, at der for visse kategorier af ansatte gælder særlige regler for løn, som er fastsat ved lov. Dette gælder eksempelvis for medarbejdere i fleksjob. GLS-A anbefaler derfor, at virksomheden kontakter sekretariatet i forbindelse med indgåelse af aftaler om ansættelse på særlige vilkår.

Der findes tilsvarende aftaler i overenskomsterne mellem GLS-A og HK Privat samt Dansk Metal.

Tilbage til oversigt
two people shaking hands