Tilbage til oversigt
17. juli 2018

Ny lov om forretningshemmeligheder medfører behov for tilpasning af kontraktskabeloner

For nylig trådte en ny lov om forretningshemmeligheder i kraft. Loven implementerer ny EU-lovgivning, og med denne kan virksomheder se frem til bedre beskyttelse af deres forretningshemmeligheder og know-how.

Som det væsentligste definerer den nye lov begrebet ”forretningshemmeligheder”, som læner sig op af hidtidig retspraksis vedr. begrebet erhvervshemmeligheder mv. Ligeledes defineres ulovlig erhvervelse, misbrug og videregivelse af forretningshemmeligheder med inspiration i gældende retspraksis. Derudover øges sanktionsmulighederne ved overtrædelse af reglerne.

Af mere praktisk karakter ophæver den nye lov markedsføringslovens § 23, som hidtil har reguleret forbuddet mod f.eks. medarbejderes uretmæssig anvendelse og videregivelse af fortrolige virksomhedsoplysninger. Det betyder, at nye ansættelseskontrakter med bestemmelser om tavshedspligt mv. skal tilpasses til den nye lov om forretningshemmeligheder.

Henvisningen kan fremover f.eks. lyde som følger:

Der henvises i øvrigt til markedsføringsloven og til lov om forretningshemmeligheder, hvorefter medarbejderen ikke må viderebringe eller udnytte virksomhedens forretningshemmeligheder jf. lovens §4, jf. §18, stk. 1 nr. 1-3.

Henvisninger til markedsføringslovens § 23 er ikke længere korrekte, men eksisterende ansættelseskontrakter kan opretholdes uden ændringer.

Tilbage til oversigt