Tilbage til oversigt
23. februar 2018

Ny overenskomst for HK-ansatte i den grønne sektor

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og HK har indgået ny 3-årig overenskomst. Overenskomsten, der fastsætter vilkårene for visse funktionærgrupper og butiksansatte, træder i kraft 1. marts 2018.

Overordnet følger overenskomsten i hovedtræk de aftaler, som GLS-A for nylig har afsluttet med 3F og Dansk Metal.

GLS-As formand, godsejer Helle Reedtz-Thott udtaler: ”Vi har sammen med HK haft en fælles interesse i at finde en løsning, som modsvarer de andre overenskomster, som GLS-A har indgået. Der har været enkelte udfordringer undervejs, men vi er gennem forhandlingerne nået til et resultat, som samlet set er fornuftigt og forsvarligt.”

HK-overenskomsten er en minimallønsoverenskomst, som indebærer, at hovedparten af løndannelsen aftales direkte på virksomhederne. Virksomhederne får mulighed for at indgå aftale med medarbejderne om tilrettelæggelse af arbejdstid. Sådanne aftaler kan både fravige og supplere overenskomstens arbejdstidsregler.

Medarbejderne får udvidet fritvalgsordningen fra 2 til 4%, der som noget nyt også kan bruges til børneomsorgsdage og seniorfridage.

”Vi har nu afsluttet forhandlingerne med de forbund, som vi har overenskomst med. Det sikrer arbejdsfreden de kommende 3 år, og vores medlemsvirksomheder får mulighed for at koncentrere sig om driften og udviklingen af deres virksomheder. Det er vigtigt”, slutter Helle Reedtz-Thott.

 

Yderligere oplysninger om forhandlingerne:

Godsejer Helle Reedtz-Thott, Telefon 26 23 36 50

Oplysninger om overenskomsten:

Direktør Jens Bjørn Poulsen, Telefon 28 40 48 65

Tilbage til oversigt