Tilbage til oversigt
20. februar 2018

Ny overenskomst for medarbejdere i de grønne erhverv

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og 3F har i dag indgået ny overenskomst for ansatte i de grønne erhverv og følgeindustrien. Overenskomsten, der træder i kraft 1. marts 2018, gælder for en tre-årig periode frem til 1. marts 2021.

GLS-As medlemsvirksomheder består af land- og skovbrug, maskinstationer, gartnerier- og planteskoler og en række forskellige virksomheder med tilknytning til primærerhvervene som bl.a. korn- og foderstofvirksomheder, kartoffelmelsfabrikker, pakkerier m.m.

Overordnet følger overenskomsten de rammer, som blev lagt ved indgåelsen af overenskomster på det øvrige private arbejdsmarked i 2017 med de tilpasninger til forholdene i de grønne erhverv, som parterne har kunnet blive enige om.

Den nye overenskomst er blevet til over et langt forhandlingsforløb, der begyndte helt tilbage i slutningen af oktober sidste år. Siden da har der været holdt mange møder i forskellige overenskomstudvalg, og efter nytår har parternes forhandlingsudvalg mødtes til fem forhandlingsrunder, inden det lykkedes at indgå et samlet forlig.

GLS-As formand, godsejer Helle Reedtz-Thott udtaler: ”Vi har haft et meget langstrakt forhandlingsforløb, hvor vi har brugt mange kræfter på at drøfte detaljer om de nye overenskomster. Vi er blevet enige om at følge den udvikling af løn- og arbejdsvilkår, som vi ser på det øvrige private arbejdsmarked. Det er dog lykkedes for os at få aftalt nogle tilpasninger i forhold til de vilkår, som gælder for GLS-As medlemsvirksomheder. ”

Den nye overenskomst indebærer, at virksomhederne får forbedret mulighederne for at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt, og på enkelte punkter er overenskomsten gjort administrativt mere enkel og up to date. Samtidig har vi gjort elevbestemmelserne i skovbruget klar til en længe ønsket forlængelse af praktiktiden i uddannelsen ved at aftale en ny startløn for første års elever.

Timelønssatserne stiger med 2,50 kr. hvert år, og at fritvalgsordningen udbygges fra de nuværende 2 procent til 4 procent over den tre-årige overenskomstperiode. Medarbejderne får mulighed for at holde mere fri i forbindelse med børns sygdom, og så kommer fritvalgsordningen til at kunne bruges til børneomsorgsdage og seniorfridage. Som noget nyt vil elever få indfaset en pensionsordning.

”En overenskomst er et spørgsmål om at kunne give og tage. Parterne må bøje deres interesser af mod hinanden. Jeg er tilfreds med, at vi nu endelig har en aftale, som sikrer arbejdsfreden for de kommende 3 år.” slutter Helle Reedtz-Thott.

 

Yderligere oplysninger om forhandlingerne:

Godsejer Helle Reedtz-Thott, Telefon 26 23 36 50

Oplysninger om overenskomsten:

Direktør Jens Bjørn Poulsen, Telefon 28 40 48 65

Tilbage til oversigt