Tilbage til oversigt
12. marts 2024

Ny overenskomst mellem GLS-A og 3F

GLS-A har den 29. februar indgået ny 2-årig overenskomst med 3F

Overenskomsten har en økonomisk ramme svarende til de øvrige forlig som vi har set på det private arbejdsmarked. Væsentlige elementer i aftalen er stigninger i løn og fritvalgskonto og pensionsbidrag. Desuden ny aftale om arbejdstid, som betyder, at arbejdstid kan planlægges på alle ugens 7 dage.

Om lønsatser er aftalt:
Pr. 1. marts 2024 med 6,00 kr. pr. time.

Pr. 1. marts 2025 med 5,75 kr. pr. time.


Fritvalgskonto:
Pr. 1. marts 2025 forhøjes bidragssatsen til 9 pct af den ferieberettigede løn.


Genetillæg og holddriftsaftale:
Genetillæggene herunder Holddriftstillæg forhøjes pr. 1. marts 2024 med 4,5 pct. og pr. 1. marts 2025 med 3,5 pct.


Løn til lærlinge under erhvervsuddannelse og udenlandske praktikanter:
Lønsatserne forhøjes pr. 1. marts 2024 med 4,5 pct. og pr. 1. marts 2025 med 3,5 pct.

Adgang til modregning

Der er adgang til modregning i ikke-overenskomstmæssige tillæg og personlige tillæg. Det betyder, at medarbejdere, som i forvejen er aflønnet med højere betaling end de nye lønsatser, ikke har krav på at få lønnen forhøjet.

Ny supplerende model for planlægning af arbejdstid:
I stedet for og som alternativ til overenskomsternes eksisterende arbejdstidsregler, kan arbejdstiden placeres på alle ugens dage i tidsrummet 6.00 – 18.00.— for hele eller dele af virksomheden — planlægges efter denne bestemmelse. Medarbejdere, som arbejder efter denne model modtager et fleksibilitetstillæg på 4,10 kr. pr. time, samt et særligt tillæg på 80,10 kr. pr. time for arbejde på lørdage, søndage og SH dage.

Der er en række kriterier for planlægning af arbejdstiden, som skal opfyldes. Bl.a. skal arbejdstiden fremgå af en arbejdstidsplan senest 14 dage før den første dag i planen.

Det er vigtigt at præcisere, at den nye model ikke erstatter, men alene supplerer de eksisterende regler, og det er valgfrit om man vil benytte den.

Hele overenskomstforliget kan ses her

Tilbage til oversigt