Tilbage til oversigt
19. marts 2021

Nye pensionsforhold for elever pr. 1. april

For elever inden for gartneri-, land- og skovbrugsområdet træder nye pensionsregler i kraft, hvis overenskomsterne som forventet bliver godkendt ved urafstemning den 26. marts.

Ændringerne træder i kraft den 1. april 2021 – og det betyder, at der kun er kort tid til at foretage de nødvendige administrative ændringer i lønsystemerne.

Umiddelbart efter vedtagelsen af overenskomsterne udsender PensionDanmark et brev i eBoks til alle virksomheder med elever. I brevet vil de nye koder, som skal benyttes, være oplyst.

Elever på 18 – 19 år med 3 måneders anciennitet i uddannelsen

Opsparing og forsikring deles i to særskilte indbetalinger:

  • Pensionsopsparing på 7,65% (arbejdsgiverandel 5,10% og elevandel 2,55%)
  • Forsikringspakke for elever, som koster 29 kr. om måneden pr. elev.

Det betyder, at virksomhederne fra 1. april skal indbetale på to koder. En kode vedrørende pensionsopsparing og en kode vedrørende forsikringspakken.

Hvis virksomhedens lønsystem (lønbureau) ikke kan håndtere to forskellige koder for den samme medarbejder, kan virksomheden selv indbetale via www.pension.dk/indbetal. Det kræver at virksomheden har en Nets-aftale. Har man ikke i forvejen en Nets-aftale, tager det 5 dage at få en sådan aftale på plads.

Elever, der er fyldt 20 år, og som har 3 måneders anciennitet i uddannelsen

PensionDanmark har oprettet en ny kode, som skal benyttes allerede fra 1. april. Fra 1. september 2021 sættes bidraget for disse elever op til fuldt pensionsbidrag.

Virksomhederne skal derfor allerede nu benytte den nye kode, hvorefter bidraget pr. 1. september 2021 sættes op fra 7,65% til 12,99%.

Øvrige elever og udenlandske praktikanter

Voksenelever, elever under 18 år samt udenlandske praktikanter fortsætter uændret.

Find oplysninger på pension.dk

Virksomhederne kan logge ind på www.pension.dk, hvor alle oplysninger fremgår – også de koder, som skal benyttes ved indbetaling. Virksomheder, som skal bruge en Nets-aftale, kan også gøre det via denne side.

Tilbage til oversigt
green plant in clear glass vase