Tilbage til oversigt
5. juli 2019

Nye regler vedrørende udenlandske praktikanter træder i kraft 5. juli 2019

Udlændinge- og integrationsministeren har ændret bekendtgørelsen om opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter. De nye regler træder i kraft den 5. juli 2019. Ændringerne er en tilbagerulning til de krav der løb frem til 1. juni 2019 og medfører, at krav vedrørende alder, sprogkundskaber, praktikkens placering og praktikopholdets længde ændres. Ændringerne er beskrevet nedenfor

  Regler pr. 5. juli 2019 Regler pr. 1. juni 2019-4. juli 2019
Praktikantens alder Praktikanten skal være mellem 18 og 30 år på ansøgningstidspunktet. Praktikanten skal være mellem 18 og 35 år på ansøgningstidspunktet.
Sprogkundskaber Praktikanten skal dokumentere, at vedkommende har bestået en autoriseret sprogtest. Ingen krav til praktikanten.
Placering af praktikken Praktikken skal supplere en uddannelse, som praktikanten har påbegyndt i hjemlandet. Praktikken skal supplere en uddannelse, som praktikanten har påbegyndt eller afsluttet i hjemlandet.
Praktikopholdets længde Praktikopholdet kan have en længde på op til 12 måneder. Praktikopholdet kan have en varighed på op til 18 måneder.

 

En række betingelser er ikke ændrede. Virksomheden skal fortsat være egnet. Dette dokumenteres ved, at virksomheden er godkendt til at have elever under erhvervsuddannelse. Antallet af praktikanter kan højst svare til det antal erhvervsuddannelseselever, som virksomheden er godkendt til.

Praktikopholdet skal have en faglig og tidsmæssig sammenhæng til den uddannelse, som praktikanten har påbegyndt eller afsluttet i hjemlandet. Det betyder, at praktikopholdet skal være relevant i forhold til praktikantens uddannelse. Endvidere skal praktikanten aktivt have været i gang med uddannelsen i mindst 1 semester.

Praktikantens løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige. Det vil sige, at praktikantens løn- og ansættelsesvilkår skal følge de regler, der er aftalt mellem 3F og GLS-A. Gældende løn for praktikanter kan findes på hjemmesidens afsnit med lønoversigter.

Ændringerne finder ikke anvendelse for udlændinge, som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse som praktikant før den 5. juli 2019. For udlændinge som har ansøgt om opholdstilladelse som praktikant før den 5. juli 2019, finder de hidtil gældende regler anvendelse dvs. de regler der trådte i kraft 1. juni 2019.

GLS-A finder den pludselige ændring meget beklageligt. Det kan du læse mere om her

 

 

 

 

Tilbage til oversigt