Tilbage til oversigt
5. juli 2019

Ministeren handler på et uoplyst grundlag

Den nyudnævnte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye ændrer reglerne for udenlandske praktikanter i gartneri-, land- og skovbrug. Det betyder en tilbagerulning til de mere restriktive regler fra før 1. juni, hvilket igen betyder en forskelsbehandling af praktikanterne i de grønne erhverv i forhold til praktikanter i andre erhverv. Ministeren egen styrelse, SIRI, godkender praktikopholdet under hensyn til faglig relevans og oplæringselementet, og det er yderst beklageligt, at Mathias Tesfaye underkender styrelsens evne til at vurdere, om gældende retningslinjer er overholdt.

”Det er helt urimeligt, at en nyudnævnt minister som en af sine første gerninger ændrer nogle regler, inden man overhovedet har fået erfaring med, hvordan de reelt virker. Det er beklageligt at en ny minister stempler et helt erhverv som løndumpere, og med et fingerknips forringer vilkår, uden at konsultere sig med arbejdsgiverne. Beslutninger bør træffes på facts og ikke på formodninger. Hvis Mattias Tesfaye vil træffe beslutninger på et oplyst grundlag, er GLS-A altid parat til at tage en saglig drøftelse”, siger direktør Jens Bjørn Poulsen, GLS-A.

Landbruget og de grønne erhverv har gennem årtier haft en lang tradition for at tage imod unge fra udlandet i praktik. ”Det er en velfungerende ordning, hvor unge udlændingen kan opleve et landbrugserhverv i verdensklasse. Opholdet sker på godkendte praktikpladser, og hver enkelt praktikants ophold er godkendt af SIRI”, fortsætter Jens Bjørn Poulsen.

”Uddannelserne i f.eks. Ukraine kan ikke sammenlignes med de faglige uddannelser i Danmark. Der er tale om uddannelser, som primært er baseret på skoleundervisning – og erhvervet i Ukraine kan slet ikke sammenlignes med erhvervet i Danmark. Derfor er det for unge udlændinge meget attraktivt at kunne komme på et praktikophold i Danmark. Det gælder uanset om man er i gang med sin uddannelse eller om uddannelsen for nyligt er afsluttet. Hvilke saglige grunde har ministeren for, at eksempelvis alderskravet og reglerne for opholdets længde skal være anderledes i landbrugserhvervet end i andre erhverv? Set med erhvervets øjne er det helt urimeligt, at reglerne for praktikanter i de grønne erhverv nu igen bliver forskellige fra de regler, der gælder andre erhverv”, slutter Jens Bjørn Poulsen.

 

Tilbage til oversigt