Tilbage til oversigt
21. april 2021

Nye retningslinjer for indrejse til Danmark

Den 21. april 2021 træder nye regler for indrejse til Danmark i kraft. Alle lande vil være inddelt i farvekategorierne gul, orange og rød i forhold til, om det kan ske indrejse til Danmark.

Fra lande i farvekategorierne gul og orange kan indrejse ske – uanset formål – fra alle tredjelande, når personen har fået opholdstilladelse eller opholdsret efter udlændingeloven.

Personer, der indrejser fra gule lande og regioner, bliver undtaget fra kravet om isolation. Personer, der indrejser fra orange lande, skal fortsat isoleres efter indrejse, indtil der foreligger en negativ corona-test, som tidligst kan tages på fjerdedagen efter indrejse.

Fra lande i farvekategorien rød vil det klare udgangspunkt være, at det ikke er muligt at rejse ind i Danmark. Røde lande er lande, hvor sundhedsmyndighederne vurderer, at der er særlig grund til bekymring for smitte med Covid-19. Reglerne for indrejse fra røde lande gælder for alle udlændinge, som opholder sig i udlandet, som ikke i forvejen har bopæl og lovligt ophold i Danmark, og som får opholdstilladelse efter udlændingeloven. Indrejse fra et rødt land vil herefter kun være muligt med et anerkendelsesværdigt formål som f.eks. transport af gods eller besøg hos nærtstående alvorligt syge eller døende.

De nye regler betyder, at det igen er muligt for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark som f.eks. au-pair eller praktikant at indrejse i Danmark. Dette gælder dog ikke, hvis personen indrejser fra et rødt land.

På coronasmitte.dk findes flere oplysninger om reglerne for indrejse til Danmark: Se her

Tilbage til oversigt