Tilbage til oversigt
23. marts 2018

Nye vejledende lønniveauer for fodermestre og driftsledere

Fodermestre og driftsledere fra lande udenfor EU kan opnå arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Det er et krav, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har siden sommeren 2017 arbejdet med at få indmeldt nye vejledende lønniveauer fra de regionale arbejdsmarkedsråd. GLS-A har givet inputs til processen, men desværre er det ikke i fuldt omfang lykkedes at få de regionale arbejdsmarkedsråd til at følge vores indstilling. Det er fortsat GLS-As opfattelse, at de vejledende lønniveauer for både fodermestre og driftsledere skyder over målet. Det er uheldigt og utilfredsstillende, at der ikke er tale om realistiske lønniveauer, idet dette er med til at reducere tilgangen af arbejdskraft, som også landbrugserhvervet i høj grad har brug for.

De vejledende lønniveauer fra de regionale arbejdsmarkedsråd ser således ud (månedsløn):

 

RAR Østjylland, RAR Nordjylland og RAR Vestjylland:

Fodermester  26.100 kr. ekskl. pension

Driftsleder       27.000 kr. ekskl. pension

RAR Hovedstaden, RAR Sjælland og RAR Bornholm:

Fodermester  29.250 kr. inkl. pension

Driftsleder       31.250 kr. inkl. pension

RAR Sydjylland og RAR Fyn:

Fodermester  29.250 kr. inkl. pension

Driftsleder       31.250 kr. inkl. pension

 

De nye vejledende lønniveauer vil af SIRI blive benyttet i ansøgninger, som er indgivet fra og med 1. marts 2018.

Ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse vil som udgangspunkt kun blive sendt i høring hos de regionale arbejdsmarkedsråd, hvis lønnen er under det vejledende lønniveau, eller hvis andre forhold i ansættelseskontrakten medfører, at SIRI vurderer, at man har brug for de regionale arbejdsmarkedsråds vurdering af, om løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige.

Tilbage til oversigt