Tilbage til oversigt
9. januar 2019

Nyt godtgørelsesniveau ved uberettiget ophævelse af elevers uddannelsesaftaler

Tvistighedsnævnet har hævet sit godtgørelsesniveau i de tilfælde, hvor arbejdsgiver uberettiget har ophævet en elevs uddannelsesaftale. Godtgørelsesniveauet vil i fremtiden være hævet fra henholdsvis 30.000 kr. til 40.000 kr. for almindelige elever og fra 50.000 kr. til 53.000 kr. for voksenelever.

Det gælder ligesom før, at de første 3 måneder af praktiktiden betragtes som prøvetid, hvor aftalen kan opsiges uden angivelse af grund og varsel, samt uden at skulle betale eleven en godtgørelse. Derudover kan der stadig aftales en gensidig ophævelse af elevforholdet, ligesom eleven kan ophæves, hvis eleven væsentligt misligholder sin uddannelsesaftale.

Ved ophævelse af uddannelsesaftale SKAL der benyttes den rigtige blanket fra Undervisningsministeriets hjemmeside.

Vær dog opmærksom på, at både ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven mv. også gælder i prøvetiden. Kontakt altid GLS-A, inden I afbryder et elevforhold.

Tilbage til oversigt