Tilbage til oversigt
5. august 2022

Opdatering om reglerne for udenlandske praktikanter i landbruget

SIRI har netop meldt ud, at de ikke længere anser lærepladssituation i landbruget som værende mangelfuld. Den nye udmelding betyder konkret, at virksomheder inden for landbruget ikke længere skal udfylde den såkaldte praktikstedserklæring, når der skal søges om udenlandske praktikanter.

En gang årligt pr. 1. januar skal SIRI på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet vurdere, om der er væsentlig mangel på lærepladser i brancher inden for det grønne område. Ved væsentlig mangel forstås, at der er flere end 5 procent af eleverne og lærlingene under erhvervsuddannelse, som ikke har en læreplads eller er i skoleoplæring efter 2. grundforløb.

SIRI vurderer, at der fortsat er mangel på lærepladser inden for gartneri og skovbrug, hvorfor virksomheder inden for disse brancher fortsat skal udfylde praktikstedserklæringen.

Læs mere om betingelserne for udenlandske praktikanter på vores rådgivningsside her.

Tilbage til oversigt