Udenlandske praktikanter

Unge udlændinge under uddannelse kan få opholds- og arbejdstilladelse som praktikanter inden for landbrug, gartneri og skovbrug.

Unge udlændinge under uddannelse kan få opholds- og arbejdstilladelse som praktikanter inden for landbrug, gartneri og skovbrug.
Betingelser
Betingelserne for at opnå adgang tilladelse som praktikant er:
  • Praktikanten skal være fyldt 18 år, men ikke 30 år på ansøgningstidspunktet
  • Praktikanten skal have dokumenterede sprogfærdigheder på grundlag af en bestået sprogprøve (minimum A2-niveau) i dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk
  • Praktikopholdet skal have til formål at supplere en påbegyndt uddannelse i hjemlandet eller i et andet land, hvor praktikanten har opholdt sig lovligt
  • Praktikopholdet skal have en faglig tilknytning til uddannelsen
  • Praktikopholdet kan vare op til 18 måneder
  • Praktikstedet skal være egnet til at modtage praktikanter, dvs. godkendt til at have elever inden for den danske erhvervsuddannelse
Suppleres praktikopholdet med et ophold på en dansk landbrugsskole eller teknisk skole af mellem 6 og 8 måneders varighed, kan opholdstilladelsen gælde i op til 24 måneder i alt. Derudover skal følgende være opfyldt, for at praktikopholdets uddannelsesmæssige forhold og indhold kan opfyldes:
  • Praktikantens arbejdsopgaver skal have en faglig tilknytning til den påbegyndte uddannelse
  • Arbejdsopgaverne skal fremgå af ansøgningen
  • Praktikanten kan kun beskæftiges med andre forefaldende arbejdsopgaver, som er i en naturlig sammenhæng med de arbejdsopgaver, der fremgår af ansøgningen
  • Forefaldende arbejdsopgaver kan alene udgøre en ubetydelig del af arbejdstiden