Tilbage til oversigt
23. januar 2019

Overarbejdsbetaling til udenlandske fodermestre

Efter dialog med GLS-A har SIRI nu meddelt, at man ændrer praksis, således at SIRI fremadrettet i forbindelse med behandling af ansøgninger fra udenlandske fodermestre vil tage udgangspunkt i de faste overarbejdstakster, som fremgår af overenskomsten.

For at en borger udenfor EU/EØS kan få arbejds- og opholdstilladelse til at arbejde som fodermester i landbruget stilles der forskellige krav, herunder at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold.

De regionale beskæftigelsesråd har fastsat vejledende lønniveauer for de forskellige regioner, herunder vejledende satser for overarbejdsbetaling.

Da fodermestre sædvanligvis er ansat under jordbrugsoverenskomsten, vil reglerne for betaling af overarbejde følge af overenskomsten. Anvendes et standardansættelsesbevis fra GLS-A henvises der i dette blot til overenskomsten, og satserne fremgår ikke af ansættelsesbeviset.

Jordbrugsoverenskomstens satser for overarbejdsbetaling er faste satser, som ikke er afhængige af den pågældende medarbejders personlige løn.

Der har på det seneste været tvivl om hvorvidt en henvisning i ansættelseskontrakten til overenskomsten er tilstrækkeligt, idet SIRI i flere tilfælde har bedt virksomheder om at uddybe, hvorledes overarbejde blev honoreret.

SIRI har samtidig meddelt, at en henvisning til overenskomsten i ansættelseskontrakten dermed vil være tilstrækkeligt.

Såfremt der er spørgsmål kan sekretariatet kontaktes på 87 40 34 00.

Tilbage til oversigt