Tilbage til oversigt
1. februar 2018

Overenskomstdækning af anlægsgartnerarbejde

GLS-A har indgået en aftale med 3F, som sikrer overenskomstdækning af anlægsgartnerarbejde. Aftalen, trådte i kraft 1. marts 2018 og gælder kun grønt anlægsgartnerarbejde. Herved forstås arbejde med anlæg, drift, service og vedligeholdelse af grønne områder.

Aftalen gælder ikke det såkaldte grå anlægsgartnerarbejde, dvs. belægningsarbejde og lignende.

Aftalen gælder for de medarbejdere, som hovedsageligt er beskæftiget med grønt anlægsgartner-arbejde. Det betyder, at medarbejderen skal bruge hovedparten af sin arbejdstid på grønt anlægs-gartnerarbejde førend aftalen er gældende. Hvis en medarbejder eksempelvis er beskæftiget 75% af sin arbejdstid med planteskolearbejde og 25% af sin arbejdstid med grønt anlægsgartner-arbejde, vil aftalen ikke være gældende. Modsat vil aftalen være gældende, hvis en medarbejder er beskæftiget 60% af sin arbejdstid med grønt anlægsgartnerarbejde og 40% af sin arbejdstid med maskinstations-/entreprenørarbejde. Endelig gælder aftalen, hvis en medarbejder er fuldt beskæftiget i en anlægsgartnerafdeling i virksomheden.

Generelt gælder de almindelige bestemmelser i den 3F-overenskomst, som virksomheden benytter. Det betyder, at de sædvanlige regler for arbejdstid, opsigelsesvarsler, søgnehelligdags-fridagsbetaling og fritvalgskonto, arbejdsmarkedspension, sygdom, tilskadekomst og barsel m.v. er gældende. Medarbejderne, som er beskæftiget med anlægsgartnerarbejde, har krav på at få løn og over-arbejdsbetaling efter anlægsgartneroverenskomsten mellem 3F og Danske Anlægsgartnere. Endvidere skal den normale arbejdstid ved anlægsgartnerarbejde placeres fra mandag til fredag mellem kl. 06.00 og kl. 17.00.

Endelig er der en række særlige bestemmelser i anlægsgartneroverenskomsten, som også er gældende. Det drejer som om løn til holdformænd, betaling ved snerydning, glatførebekæmpelse og rådighedsvagt, opholdsrum, bilen som opholdsrum og skurpenge samt bestemmelserne om kørepenge og køregrænser. Sidstnævnte kan dog fraviges ved indgåelse af en overenskomst-fravigende lokalaftale med den lokale 3F-afdeling.

Du har mulighed for at få et besøg af en af GLS-As medarbejdere, hvor du kan få gennemgået og forklaret de nye regler. Herunder kan du få afklaret præcis, hvad de nye regler kommer til at betyde for din virksomhed. Ønsker du et besøg, eller har du spørgsmål til aftalen, kan du kontakte GLS-A på telefon 87 40 34 00.

Find gældende lønninger her

Tilbage til oversigt