Tilbage til oversigt
26. marts 2021

Overenskomsterne godkendt

Overenskomsterne med 3F og HK Privat er nu godkendt ved urafstemning. Det betyder, at overenskomsterne træder i kraft tilbage fra den 1. marts 2021 og er gældende frem til den 29. februar 2024. Lønoversigter gældende fra 1. marts 2021 er tilgængelige på her.

Skemaerne over diverse satser og indirekte personaleomkostninger vil ligeledes blive opdateret og vil være tilgængelig på vores rådgivningsdel til vores medlemmer her.

Overenskomsterne er p.t. under redigering med de aftalte ændringer. Når overenskomsterne i samarbejde med forbundene er færdigredigerede, vil de blive gjort tilgængelige på hjemmesiden, ligesom overenskomsterne vil blive optrykt og stillet til rådighed for medlemmerne. Overenskomsterne forventes klar inden for 1 – 2 måneder.


Husk at sekretariatet dagligt står til rådighed for medlemmerne. Her kan man bl.a. få hjælp og rådgivning omkring udmøntning af overenskomsterne. Sekretariatet kan kontaktes på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Overenskomsten med Dansk Metal er godkendt tidligere, og her er lønoversigten også tilgængelig

Tilbage til oversigt
person holding hands of another person