Tilbage til oversigt
1. marts 2018

Overser den nye AUB ordning de dygtige læremestre?

Den nye AUB ordning, eller lærlingeordning, skal sikre at der oprettes flere praktikpladser gennem afgifter til de virksomheder der tager for få elever, og bonusser til de virksomheder der tager et ekstra ansvar og uddanner flere elever end de skal. Antallet af elever afhænger af antallet af faglærte i virksomheden.

Bonussen er dog afhængig af, at en virksomhed tegner uddannelsesaftaler med flere elever end de gennemsnitligt har haft de seneste tre år. Det betyder, at de virksomheder der allerede opfylder deres kvote, og som har været dygtige til at tage elever, får svært ved at modtage en bonus. Derimod bliver det nemmere for virksomheder, der ikke har løftet et uddannelsesansvar de seneste tre år, at modtage en bonus.

Hos Gartneriet Tvillingegaarden på Fyn, hvor de bl.a. producerer Campanula, har Jens Ingeman Pedersen altid været vant til at have elever. De sidste tre år har de i gennemsnit haft 7-12 årselever, og det vil de fortsætte med. For Jens giver den nye bonusordning dog ingen mening. ”Hvorfor skal vi indirekte straffes for at have taget elever, mens virksomheder der intet har gjort, nu har nemmere ved at få en bonus?”, spørger Jens Ingeman Pedersen.

Jens Ingeman Pedersen fortsætter; ”hos Tvillingegaarden er vi rigtig glade for at have elever. Vi har brug for faglært arbejdskraft, så derfor løfter vi et uddannelsesansvar, men det er da klart, at sådan en bonusordning stiller spørgsmål tegn ved, om det ansvar vi løbende har taget nu også bliver værdsat”.

Hos GLS-A er vi også forundret over, at man har lavet en bonusordning, der ikke tilgodeser de virksomheder, der har været vant til at løfte et ansvar. Vi har i de grønne erhverv en god tradition for at uddanne elever, og det er vigtigt for os, at alle virksomheder får gavn af en bonusordning.

GLS-A vil derfor indstille til, at ordningen løbende vurderes, så alle virksomheder får lige mulighed for at få en bonus.

Tilbage til oversigt