Tilbage til oversigt
23. juni 2017

Pas på med tilbud om tidligere praktikanter i entreprise

GLS-A er fra nogle medlemmer gjort opmærksom på, at udenlandske firmaer i øjeblikket tilbyder danske virksomheder, at de kan få tidligere praktikanter fra 3. lande tilbage i form af en entrepriseaftale. De tidligere praktikanter bliver ansat i en udenlandsk virksomhed, og derefter udstationeret i den danske virksomhed, som skal betale en fast timepris alt inklusiv.

GLS-A skal fraråde at medlemmerne benytter denne model. For det første er der reelt tale om arbejdsudleje. De udstationerede medarbejdere stilles til rådighed for den danske virksomhed og udfører ikke en reel entreprise.  Det betyder, at de ansatte skal aflønnes på overenskomstmæssige vilkår, da de arbejder under den danske virksomheds instruktionsbeføjelse. For det andet kan sådanne aftaler anses for konstrueret til lejligheden for at omgå nationale regler i udlændingeloven, og der vil være stor risiko for, at der vil blive statueret misbrug/omgåelse. Betingelserne for lovlig udstationering er ikke opfyldt. Såfremt de ansatte ikke har lovligt ophold, vil den danske virksomhed få bøde for overtrædelse af udlændingeloven.

Såfremt et medlem af GLS-A får sådanne tilbud, vil vi opfordre til, at man altid kontakter sekretariatet og søger rådgivning.

Tilbage til oversigt