Tilbage til oversigt
19. juni 2020

Pligt til at give oplysninger om brug af entreprise

Mange medlemsvirksomheder modtager for tiden en mail fra 3F, hvori 3F anmoder om oplysning om entreprise og vikarer. Læs her mere om hvilke oplysninger, man har pligt til at afgive.

Kontrolbestemmelsen

Overenskomsterne mellem GLS-A og 3F indeholder en kontrolbestemmelse, der giver 3F adgang til at kontrollere om overenskomsten overholdes. Det kan ske ved at 3F anmoder om et kontrolbesøg på virksomheden, og for så vidt angår entreprise derved at 3F pr. mail/brev eller telefon anmoder om oplysninger om virksomhedens brug af entreprise.

Når 3F anmoder om oplysninger om entreprise, har 3F ikke ret til oplysninger om virksomhedens forhold i øvrigt, om virksomhedens medarbejdere eller om virksomhedens brug af vikarer. Oplysninger om medarbejdere og vikarer skal kun gives på kontrolbesøg, og kun i det omfang, det er beskrevet i overenskomsten.

Oplysningspligten i forhold til entreprise

Arbejde udført i entreprise er arbejde udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden, og som ikke er under virksomhedens instruktionsbeføjelse. Det kan f.eks. være en underleverandør, der udfører bestemte arbejdsopgaver i produktionen, eller en maskinstation, der udfører arbejde i marken.

3F har adgang til at få oplyst, om virksomheden på det tidspunkt anmodningen modtages, benytter entreprenører til løsning af opgaver inden for overenskomstens gyldighedsområde.

Virksomheden skal hurtigst muligt, og maksimalt inden 72 timer efter anmodningen er kommet frem, svare 3F. Der er ikke pligt til at udfylde et skema, og oplysningerne kan derfor afgives ved at besvare mailen fra 3F.

De oplysninger, der skal gives, er navn, adresse og CVR-nummer på entreprenøren samt arten af det arbejde, der udføres i entreprise. Der skal ikke gives andre oplysninger.

Oplysningspligten omfatter entreprenører, som virksomheden konkret og aktuelt benytter på anmodningstidspunktet. Virksomhederne skal ikke oplyse generelt om brugen af entreprenører. En kortvarig afbrydelse af en entreprisekontrakt medfører dog ikke, at oplysningspligten bortfalder.

3F har adgang til at kræve oplysning om entreprenører gentagne gange, dvs. med kortere mellemrum, så længe der er et sagligt formål. Kontakt GLS-A, hvis I har en opfattelse af at der ikke er et sagligt formål med henvendelserne.

Læs mere om overenskomstens kontrolbestemmelser her og kontakt sekretariatet hvis I har spørgsmål.

Tilbage til oversigt