Tilbage til oversigt
29. august 2017

Positivt at regeringen vil øge incitamentet til at tage et arbejde

Regeringen vil sænke skatterne, således at det bedre kan betale sig at arbejde. Mange virksomheder inden for det grønne område oplever, at det er svært at få besat ledige stillinger. Nedsættelse af skatten på arbejde er med til at øge arbejdsudbuddet. Specielt for mange inden for lavtlønsområdet er det positivt, at det nu for op mod 21.000 personer bedre vil kunne betale sig at arbejde frem for at leve af offentlige overførselsindkomster, siger GLS-As formand Helle Reedtz-Thott. Det skal et ekstra jobfradrag på 4.500 kr. til lavtlønnende hjælpe til med.

Et skatteudspil bør medvirke til, at vi fastholder lav ledighed, velstand og vækst i økonomien. Højere beskæftigelsesfradrag, hurtigere indfasning af en forhøjelse af topskattegrænsen, afvikling af skat på fri telefon er med til at gøre det mere attraktivt for rigtigt mange danskere at arbejde. Det er godt for virksomhederne og godt for dansk økonomi, fortsætter Helle Reedtz-Thott.

GLS-A håber, at de politiske forhandlinger om regeringens skatteudspil hurtigt fører til et resultat, som letter skatten og øger arbejdsudbuddet til gavn for danske virksomheder og lønmodtagere og i den sidste ende for danske økonomi, slutter Helle Reedtz-Thott.

Tilbage til oversigt