Tilbage til oversigt
6. maj 2020

Praktikanters arbejdstid inden for gartneri/planteskole samt jord- og skovbrug

En praktikants arbejdstid udgør 37 timer, hvilket følger af overenskomsterne (jordbrug, skovbrug og gartneri/planteskole). De 37 timer er således den sædvanlige arbejdstid, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) giver opholds- og arbejdstilladelse til. Udgangspunktet ifølge arbejdstilladelsen er derfor, at praktikanten må arbejde i 37 timer ugentligt.

Ifølge SIRI må overarbejde for praktikanter alene forekomme i mindre omfang. Overarbejdet må derfor ikke planlægges systematisk eller forekomme i kontinuerligt omfang. Ifølge SIRI må overarbejde kun forekomme i mindre omfang i forbindelse med sædvanligt sæsonbetonet arbejde, hvor virksomhedens øvrige ansatte udfører overarbejde, og hvor der er en driftsmæssig begrundelse for praktikantens overarbejde.

Hvis SIRI vurderer, at overarbejdet har et videre omfang end tilladt, vil SIRI anse arbejdstilladelsen betingelser for overtrådt. Det kan i sidste ende medføre, at sagen overgives til politiet med henblik på, at der rejses tiltale i sagen. Straffen kan være bøde på op til 25.000 kr. pr. påbegyndt måned eller fængsel i indtil 2 år.

Arbejdstiden kan for praktikanter lægges på samme tidspunkter som for øvrige ansatte omfattet af overenskomsten.

Tilbage til oversigt