Tilbage til oversigt
13. marts 2024

Sådan fastsættes godtgørelsesniveauet i sager om forskelsbehandling af fleksjobbere

Der er nu endelig taget stilling til, hvad det skal koste virksomheder, der opsiger en fleksjobber, hvis opsigelsen viser sig at være i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Tidligere har der været tvivl i praksis, om godtgørelsesudmålingen skulle ske efter den overenskomstmæssige løn for en fuldtidsansat, den faktiske løn tillagt flekslønstilskud eller den faktisk udbetalte månedsløn fra arbejdsgiveren. Tvivlen er opstået på baggrund af flere modstridende afgørelser. Men det er nu endelig afgjort. Godtgørelsen skal alene udmåles ud fra den løn, som virksomheden har betalt. Flekslønstilskuddet skal derfor ikke medregnes ved udmålingen af godtgørelsen.

Tilbage til oversigt
brown wooden smoking pipe on white surface