Tilbage til oversigt
1. oktober 2021

Selvstændigt erhvervsdrivende skal fra oktober 2021 betale bidrag til Barsel.dk

GLS-A modtager i øjeblikket flere henvendelse fra medlemmer, som modtager første opkrævning fra Barsel.dk vedrørende bidrag for selvstændige.

Folketinget har besluttet, at selvstændige fra 1. januar 2021 skal være omfattet af barselsudligningsordningen i Barsel.dk. Reglerne for indbetaling af bidrag og muligheden for at få tilskud fremgår her: virk.dk.

Det betyder, at der nu er to barselsudligningsordninger. GLS-A Barseludligning er for virksomhedernes medarbejdere (lønmodtagere). Barsel.dk er for selvstændigt erhvervsdrivende.

Medarbejderne i GLS-A’s medlemsvirksomheder er fortsat omfattet af GLS-A Barseludligning. Nærmere om denne her: GLS-A Barseludligning.

GLS-A’s medlemsvirksomheder skal være opmærksomme på, at man nu både modtager opkrævning fra GLS-A Barseludligning og Barsel.dk. GLS-A Barseludligning omfatter medarbejdere (lønmodtagere). Barsel.dk omfatter selvstændigt erhvervsdrivende.

Tilbage til oversigt
woman wearing gold ring and pink dress