Tilbage til oversigt
15. juni 2021

Sidste frist for afholdelse af ferie fra ”miniferieåret” er 31. december 2021

Sidste frist for afholdelse af ferie fra ”miniferieåret” er 31. december 2021

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov optjente lønmodtagere op til 16,64 feriedage i perioden 1. januar – 31. august 2019. Feriedagene skulle bruges i perioden 1. maj til 31. august 2020. Hvis der var dage, der ikke blev brugt, blev dagene automatisk videreført til den nye ferieafholdelseperiode, der går fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021.

De 16,64 dage, der er optjent til afholdelse i det forkortede ferieår sommeren 2020, har en særlig status, og kan ikke udbetales i det løbende ansættelsesforhold.

Det betyder, at den videreførte ferie skal afholdes inden udløbet af ferieafholdelsesperioden den 31. december 2021. Holdes ferien ikke, bortfalder retten til både ferien og feriepengene som udgangspunkt.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en mere detaljeret vejledning, som kan læses her

Informationen om afholdelse af ferie fra ”miniferieåret” kommer til at ligge på virk.dk samt på borger.dk.

Tilbage til oversigt
close-up photo of assorted coins