Tilbage til oversigt
3. januar 2024

Snevejr og vejrlig

Store dele af landet er vågnet op til voldsomme mængder sne med trafikkaos og lukkede veje som følge. Trods det voldsomme vejr og uanset om udkørsel konkret frarådes eller ej, betyder det dog ikke at medarbejderne uden videre kan holde fri.

Uanset føret er det medarbejderens ansvar at møde på arbejde til tiden. Hvis en medarbejder er forsinket eller helt forhindret i at møde på arbejde, skal arbejdsgiver omgående orienteres. Fravær, der opstår som følge af vejrforholdene, vil som udgangspunkt være undskyldelig, men det er under alle omstændigheder for egen regning, med mindre det aftales, at der afholdes ferie, feriefri eller afspadsering. Kan medarbejderen uden videre arbejde hjemmefra eller har man på forhånd en aftale om hjemmearbejde, er det ligeledes en mulighed.

Medfører vejret at virksomhedens sædvanlige drift ikke kan opretholdes, kan der i de enkelte overenskomster være adgang til uden varsel at hjemsende medarbejdere midlertidigt ved arbejdsmangel som følge af forbigående omstændigheder som f.eks. vejrlig, ligesom der kan være adgang til at hjemsende medarbejdere som følge af arbejdsmangel med henvisning til force majeure.

Ved hjemsendelse ophører lønforpligtelsen, og medarbejderen skal derfor melde sig ledig i sin a-kasse. Selvom en hjemsendelse per definition er midlertidig, skal medarbejderen stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at kunne få ledighedsdagpenge. Som arbejdsgiver skal man således ved hjemsendelse også være opmærksom på reglerne om betaling af G-dage.

En hjemsendelse er per definition af kortvarig og forbigående karakter. Hvis en hjemsendelse uanset årsag bliver permanent, betragtes hjemsendelsen som en opsigelse med rettigheder for medarbejderen i henhold hertil. Herunder opsigelsesvarsel med ret til løn i opsigelsesperioden og evt. fratrædelsesgodtgørelse. En hjemsendelse og/eller opsigelse begrundet i arbejdsmangel vil som udgangspunkt altid være saglig, men den enkelte medarbejder kan være særligt beskyttet. Vær derfor opmærksom på om en medarbejder kræver særlige hensyn som følge af f.eks. graviditet eller barsel, handicap, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanthverv eller særlig lang anciennitet.

Læs mere om reglerne om opsigelse og muligheden for hjemsendelse her.

Kontakt gerne sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk, hvis snevejret giver anledning til personalemæssige udfordringer.

Tilbage til oversigt
snow covered pine trees