Tilbage til oversigt
4. januar 2023

STAR’s undersøgelse af rekrutteringssituationen viser et fortsat stramt arbejdsmarked

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering undersøger 2 gange årligt rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet. Virksomhedernes rekrutteringsudfordringer er blevet en smule mindre men befinder sig fortsat på et højt niveau.

I undersøgelsen offentliggjort i december 2022 viser tallene, at 28 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var forgæves, hvilket resulterede i, at virksomheden enten ikke fik besat stillingen eller fik stillingen besat med en person, som ikke havde de ønskede kompetencer. Den forgæves rekrutteringsrate er faldet med 1 procentpoint i forhold til de seneste undersøgelser.

For bygge- og anlægsbranchen ligger den forgæves rekrutteringsrate på 34 pct. mens den for transport udgør 32 pct. I land- og skovbrug er den forgæves rekrutteringsrate faldet til 24 pct.

På stillingskategorier viser STAR’s undersøgelse, at det fortsat er vanskeligt at rekruttere chauffører. Her er den forgæves rekrutteringsrate opgjort til 34 pct. For medarbejdere beskæftiget med bogholderi og regnskab er den forgæves rekrutteringsrate 27 pct. mens den for IT-konsulenter er 29 pct. For produktions- og logistikmedarbejdere og for produktionsmedarbejdere er situationen noget lettere. Her er den forgæves rekrutteringsrate opgjort til hhv. 18 pct. og 16 pct.

Når virksomhederne oplever rekrutteringsudfordringer, kan det føre til produktionsbegrænsninger. På gennemsnittet oplever 48 pct. af alle virksomheder produktionsbegrænsninger. Blandt de brancher, hvor flest har produktionsbegrænsninger, ligger land- og skovbrug (60 pct.), bygge- og anlæg (59 pct.) og transport (58 pct.).

Når virksomhederne ikke kan få ansat den ønskede medarbejder i en stilling, er relevant erhvervserfaring den hyppigst forekommende kvalifikation, som mangles. Herefter følger særlige faglige kvalifikationer og formel uddannelse. Sprogkompetencer samt videre- og efteruddannelse er kun i mindre grad en problemstilling.

Tilbage til oversigt