Tilbage til oversigt
16. november 2021

Stigende lønudvikling blandt arbejdere på det private arbejdsmarked

En lønstatistik for 3. kvartal 2021, som DA netop har offentliggjort, viser en stigende lønudvikling på det private arbejdsmarked. Årsstigningstakten for alle er opgjort til 3,2 procent, hvilket er en beskeden stigning i forhold til kvartalet før på 0,1 procentpoint. Der er imidlertid stor forskel på arbejdere og funktionærer. Fortjenesten for arbejdere er det seneste år steget 3,6 procent, mens stigningen for funktionærer er 2,7 procent. På brancheniveau er stigningen højst inden for bygge og anlæg med 4,2 procent, mens stigningen for fremstilling og service er opgjort til hhv. 2,9 procent og 3,1 procent. Af den samlede stigning på 3,2 procent udgør stigende omkostninger til fritvalgsordninger, pensionsbidrag og genebetalinger 1,4 procentpoint.

Tilbage til oversigt
green plant on brown round coins