Tilbage til oversigt
19. januar 2017

Sympatikonfliktvarsler fra 3F Den Grønne Gruppe og Dansk Metal

GLS-A har fra 3F Den Grønne Gruppe og Dansk Metal modtaget 1. sympatikonfliktvarsel vedr. følgende virksomhed:

  • Kar-Wood, Swierczewskiego 8a/2,  72-510 Wolin, Zachodniopomorskie, Poland, RUT nr. R0005467

Der er alene tale om et 1. sympatikonfliktvarsel, hvorfor tidspunktet for sympatikonfliktens ikrafttræden endnu ikke er oplyst. GLS-A vender tilbage, når der modtages 2. sympatikonfliktvarsel. Tidspunktet for ikrafttræden af sympatikonflikten vil blive meddelt med mindst 7 dages varsel ved 2. sympatikonfliktvarsel. Hovedkonflikten er iværksat pr. 21. oktober 2016.

Når sympatikonflikten træder i kraft, må ingen medlemmer af 3F og HK Privat, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Samarbejder man med ovennævnte virksomhed, kan man kontakte GLS-A for at drøfte, hvad konfliktvarslerne indebærer.

Tilbage til oversigt