Tilbage til oversigt
8. september 2020

Tillæg ved pasning af dyr

En faglig voldgift har afgjort en uoverensstemmelse mellem 3F og GLS-A om betaling af tillæg ved pasning af dyr. Ifølge jordbrugsoverenskomsten skal medarbejdere, som passer dyr inden for normal ugentlig arbejdstid, have tillæg ved arbejde før kl. 05 samt på lørdag eftermiddage og søn- og helligdage.

Ved den faglige voldgift fandt opmanden – som er højesteretsdommer – at der ved fortolkning af overenskomstens bestemmelser om tillægsbetaling ved pasning af dyr må tages udgangspunkt i en naturlig sproglig forståelse og sammenhængen mellem de relevante bestemmelser.

Konkret besluttede opmanden på den baggrund, at tillægget for pasning af dyr før kl. 05 om morgenen skal betales for alle timer, som ligger mellem kl. 00 og kl. 05. Det gælder uanset om medarbejderen har påbegyndt arbejdet om aftenen, eller om medarbejderen møder tidligt om morgenen.

For arbejde på lørdag eftermiddage besluttede opmanden, at tillægget – som er et dagstillæg – skal betales, hvis medarbejderen arbejder i tidsrummet mellem kl. 12 middag og resten af det pågældende døgn, dvs. frem til lørdag aften kl. 24.

Der var ikke mellem overenskomstparterne uenighed om betaling af dagstillægget for arbejde på søn- og helligdage, som skal betales, hvis medarbejderen udfører arbejde mellem kl. 00 og kl. 24.

Ved pasning af dyr kan arbejdstiden lægges på alle ugens dage og alle døgnets timer. Den ugentlige normale arbejdstid er 37 timer i gennemsnit over en periode på indtil 8 uger. Afgørelsen betyder, at der skal betales tillæg, når den normale ugentlige arbejdstid ligger i tidsrummet fra mandag til lørdag mellem kl. 00 og kl. 05. Tillægget er på kr. 21,58 pr. time.

Når den normale ugentlige arbejdstid ligger på lørdage mellem kl. 12 og kl. 24 betales et dagstillæg på kr. 131,80. Hvis den normale ugentlige arbejdstid ligger på søn- og helligdage udgør dagstillægget kr. 279,16.

Yderligere oplysninger om den faglige voldgift og reglerne for arbejdstid og aflønning ved pasning af dyr kan fås ved henvendelse til sekretariatet pr. telefon 87 40 34 00 eller mail info@gls-a.dk.

 

Tilbage til oversigt