Tilbage til oversigt
22. august 2016

Trepartsaftale om flere praktikpladser med gode perspektiver

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) ser positivt på trepartaftalen mellem regering og arbejdsmarkedets parter, hvor det overordnede mål er at skabe mellem 8.000-10.000 flere praktikpladser årligt. Det er vigtigt, at der skabes de rette incitamenter til både arbejdsgiverne og eleverne, for vi skal fortsætte med at uddanne de unge på det høje niveau, der kendetegner de danske erhvervsuddannelser, siger formanden for GLS-A Jørgen Bæk.

Som en del af trepartsaftalen får virksomhederne nu forhøjet lønrefusionen, når eleverne er på skoleophold, og netop det er et skridt i den rigtige retning. Vi skal huske på, at under skoleophold producerer eleverne ikke noget i virksomhederne, og derfor synes GLS-A, at det er fair, at arbejdsgivernes udgifter i forbindelse med skoleophold reduceres, uddyber Jørgen Bæk.

Et nyt element i trepartsaftalen er den såkaldte ”uddannelsesratio”. Den betyder at virksomheder, der ikke tager tilstrækkeligt med elever, vil blive pålagt et årligt merbidrag til AUB på 27.000 kr. pr. manglende praktikplads. Omvendt er det også muligt at få en årlig bonus på 15.000 kr. for hver uddannelsesaftale, der overstiger virksomhedens uddannelsesratio.

Vi håber, at modellen bliver skruet sammen på en måde, så den vil være fair overfor virksomhederne, således at der ikke bare bliver tale om en ny afgift. Specielt for de grønne brancher er det vigtigt, at der tages højde for, at nogle virksomheder er så sæsonbetonede, at det ikke er muligt at blive godkendt som praktikvirksomhed slutter Jørgen Bæk.

 

Tilbage til oversigt