Tilbage til oversigt
10. marts 2022

Trepartsaftale om seksuel chikane vedtaget

Der er netop indgået en trepartsaftale imellem regeringen og arbejdsmarkedets parter som har til formål at understøtte arbejdet med at håndtere og forebygge seksuel chikane på arbejdspladser.

Trepartsaftalen omfatter 17 initiativer. Hovedtrækkene i trepartsaftalen er følgende.

Virksomheden og medarbejdernes ansvar og pligter

 • Virksomheden har pligt til at stille et chikanefrit miljø til rådighed for medarbejderne, ligesom virksomheden skal sikre sine medarbejdere mod chikane i videst muligt omfang.
 • Medarbejderne skal medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø. Det tydeliggøres i arbejdsmiljøloven at medarbejderne har pligt til at indberette seksuel chikane, hvis medarbejderne bliver opmærksomme herpå.
 • Virksomheden skal i samarbejde med medarbejderne udarbejde konkrete anvisninger for, hvordan man håndtere og forebygger seksuel chikane på virksomheden og derved sætte fokus på seksuel chikane.
 • Medarbejdere, der bliver udsat for seksuel krænkelse, kan nu kræve godtgørelse både af virksomheden og af den, som har udøvet krænkelsen. Det betyder, at den enkelte medarbejder fremover kan blive pålagt at betale en godtgørelse, hvis medarbejderen krænker kolleger.
 • Godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane hæves med 33% i grove sager.

Elever under erhvervsuddannelse

 • Der indføres nye bestemmelser i erhvervsuddannelsesloven, som skal give en bedre retsstilling for elever, der har været udsat for seksuel chikane.
 • Det præciseres, at seksuel chikane er væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen, som kan give eleven ret til at hæve uddannelsesaftalen.
 • Eleven vil kunne optages i skolepraktik, imens en sag verserer ved Tvistighedsnævnet.
 • Det faglige udvalg og Tvistighedsnævnet får mulighed for at behandle sager om seksuel chikane hurtigere (der etableres en fast track ordning)
 • Virksomhedens praktikpladsgodkendelse kan tilbagekaldes ved gentagne sager om seksuel chikane af elever.

Arbejdsmiljøet

 • Der skal sættes fokus på seksuel chikane og andre krænkende handlinger i virksomhedens APV-arbejde
 • Arbejdstilsynet skal forebygge seksuel chikane igennem øget viden, vejledninger mv.

GLS-A vil orientere nærmere, når de forskellige dele af trepartsaftalen er udmøntet i lovgivning og konkrete initiativer. Man kan læse mere om de forskellige initiativer i trepartsaftalen her.

Materiale om forebyggelse af krænkende handlinger på arbejdspladser kan findes her.

Materialet er udarbejdet i fællesskab af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet.

Tilbage til oversigt
Group of business workers standing with hands together doing symbol at the office