Tilbage til oversigt
16. juni 2021

Udvidet forældreorlov og refusion fra GLS-A Barseludligning

Den 1. juli 2021 træder nye regler vedrørende forældreorlov i kraft.

Som en del af overenskomstfornyelsen i foråret 2021 blev det i GLS-A’s overenskomster aftalt, at retten til løn under forældreorlov udvides med 3 uger til 16 uger i alt. Udvidelsen er reserveret til den forælder, som ikke holder barselsorlov – dvs. typisk til faderen.

Reglerne for forældreorlov, der påbegyndes 1. juli 2021 eller senere er herefter:

  • Moderen kan holde 5 ugers forældreorlov
  • Faderen kan holde 8 ugers forældreorlov
  • 3 ugers forældreorlov kan holdes af enten den ene eller den anden forælder.

Forældreorlov skal holdes inden for barnets første leveår. Medmindre andet aftales, skal forældreorlov varsles 3 uger i forvejen. Hver af forældrenes orlov kan højst deles i to perioder medmindre, man aftaler andet.

Under de 16 ugers forældreorlov skal arbejdsgiveren betale sædvanlig løn. Retten til sædvanlig løn er betinget af, at arbejdsgiveren kan få refusion af barselsdagpenge svarende til den maksimale sats. Er refusionen mindre, nedsættes lønnen tilsvarende.

Arbejdsgiveren kan søge dagpengerefusion hos Udbetaling Danmark og refusion af forskellen mellem dagpenge og op til kr. 198 pr. time hos GLS-A Barseludligning. GLS-A Barseludligning har i forbindelse med de nye regler om udvidet forældreorlov til faderen forlænget refusionsperioden tilsvarende således, at der betales refusion i alle de 16 uger, hvor arbejdsgiveren er forpligtet til at betale løn.

Efter barselsloven har forældrene ret til at holde i alt 32 ugers forældreorlov. I den del af orlovsperioden, hvor der ikke er ret til løn, kan medarbejderen søge barselsdagpenge.

Tilbage til oversigt
person holding baby's index finger