Tilbage til oversigt
21. marts 2022

Ukrainere i IGU forløb

Tilstrømningen af ukrainske flygtninge tager til i kraft med at krigen fortsætter i Ukraine. Som arbejdsgiver er der flere muligheder for at hjælpe flygtningene med at få beskæftigelse. En af disse muligheder er den såkaldte Integrationsgrunduddannelse (IGU).

Et IGU-forløb er et toårigt uddannelsesforløb, som består af en praktikdel og en skoledel herunder danskundervisning. Under praktikdelen arbejder flygtningen på virksomheden og modtager løn fra virksomheden. Under skoledelen modtager flygtningen IGU-skolegodtgørelse, der svarer til integrationsydelsen.

Ved ansættelse som IGU-elev indenfor landbrug, skovbrug og gartnerier- og planteskoler gælder lønsatserne for erhvervsuddannelseselever trin 1 og 2 i den enkelte overenskomst.

GLS-A har lavet et særligt afsnit omkring IGU i vores rådgivningsafsnit her, som vores medlemmer kan bruge til at finde nyttig information.

GLS-A er allerede i dialog med erhvervsskoler og sprogcentre. Allerede nu er der et hold klar inden for gartnerbranchen på Fyn. Da oprettelsen af et IGU forløb kræver, at der er et hold på en skole som flygtningen kan tilmeldes, vil GLS-A gerne være behjælpelig med en koordinerende indsats over for skolerne.

For yderligere spørgsmål om IGU kan der tages kontakt til GLS-A’s juridiske afdeling på 87403400.

Tilbage til oversigt
Group of business workers standing with hands together doing symbol at the office