Tilbage til oversigt
17. september 2018

Vigtigt at regeringen vil styrke erhvervsskolerne

Vi mangler i den grad kvalificeret faglært arbejdskraft i de grønne brancher, og den efterspørgsel bliver kun større med tiden. Derfor er det meget kærkomment, at regeringen nu vil styrke erhvervsskolerne.

”Erhvervsskolerne spiller en stor rolle i uddannelsen af fremtidens arbejdskraft, og det er institutioner vi skal værne om. Den teknologiske udvikling skal også følge med på skolerne, så at regeringen nu vil tilføre to milliarder over de næste fire år, betyder rigtig meget”, siger direktør i GLS-A, Jens Bjørn Poulsen.

Styrkelsen af erhvervsskolerne omfatter endvidere investeringer i skolehjemmene, og netop skolehjemmet er en af de helt store fordele ved mange erhvervsuddannelser.

”Vi ved at unge mennesker efterspørger fællesskaber, og det er noget skolerne kan give dem. Her kan de være sammen med andre unge, der har samme interesser og faglige fokus, og det er en kæmpe gevinst. Hos GLS-A er vi overbeviste om, at uddannelsernes særlige fællesskab giver bedre faglærte”, fortæller Jens Bjørn Poulsen.

GLS-A finder det endvidere vigtigt, at regeringen vil arbejde på, at kæde folkeskolen, og især 10. klasse, tættere på de erhvervsfaglige uddannelser, så flere unge vælge at blive faglærte.

”Vi skal sikre os, at de unge mennesker bliver oplyste om de mange gode muligheder der ligger foran dem, og en uddannelse inden for de grønne områder er en rigtig god karrierestart. Langt de fleste af GLS-As medlemsvirksomheder har medarbejdere, som har en erhvervsuddannelse som baggrund. Vi har brug for dygtige faglærte medarbejdere i jordbrugserhvervene, og det er samtidig helt afgørende, at der står kvalificerede medarbejdere klar, når virksomhederne skal have ført investeringer i nyt byggeri, udstyr eller inventar ud i livet”, slutter Jens Bjørn Poulsen.

Tilbage til oversigt