Vil du sikre dig morgendagens arbejdskraft, færre sygedage og trygge medarbejdere? Vi hjælper dig på vej, så du kan følge med udviklingen og samtidig holde styr på aftaler og kontrakter

1. Brug GLS-A

Gennem et medlemskab af GLS-A vil du altid have en stærk arbejdsgiverforening i ryggen. Vi er aldrig mere end et telefonopkald væk. Vi opfordrer alle vore medlemmer til at bruge os flittigt. En af vore stærke sider er den tætte dialog vi har med vore medlemmer dagligt, samt den store ekspertise vi sidder med inden for de forskellige områder. Vi hjælper med udformning af alle dokumenter i personaleforhold, f.eks. ansættelseskontrakter, opsigelser, advarsler, fratrædelsesaftaler, kunde- og konkurrenceklausuler, bonusaftaler og meget mere.

Vore medlemmer kan være sikre på at de får den rette rådgivning, og såfremt en virksomhed ønsker det, kommer vi gerne på et servicebesøg, hvor vi gennemgår kontrakter, arbejdstidslægning osv. Kort sagt ønsker vi, at vore medlemmer bruger os dagligt. Det er det kontingentet går til, og der er ikke yderligere betalinger end det lave kontingent.

Med GLS-A i ryggen har du styr på dine medarbejderes løn- og ansættelsesvilkår og har ordnede forhold for virksomhedens medarbejdere.

2. Opret praktikpladser og tag en elev

GLS-A ønsker at de grønne brancher skal følge med udviklingen i omverdenen, så derfor opfordrer vi virksomhederne til at tage elever. De grønne uddannelser tiltrækker dygtige unge mennesker, og sammen skal vi sikre, at der også i fremtiden er dygtige faglærte i brancherne. Fremtiden er faglært, men det er vigtigt at arbejdsgiverne løfter deres del. og opretter tilstrækkeligt med praktikpladser. Der er rigtig mange gode læremestre i de grønne erhverv, og dem vil eleverne have rigtig meget ud af at møde. Så husk at tage en elev og vær med til at uddanne fremtidens medarbejdere.

GLS-A er medansvarlige for erhvervsuddannelserne og efteruddannelsestilbuddene inden for landbrug, gartneri, skovbrug. Det betyder, at vi er med til at forme og udvikle uddannelserne, så de konstant bliver revideret, opdateret og tilpasset vore medlemmers behov.

Gennem GLS-A får du rådgivning om hele processen i at være læremester, samt hvilke rettigheder en læremester har og hvilke krav, der stilles, når en virksomhed har en uddannelsesaftale med en elev. GLS-A hjælper dig, såfremt der opstår tvister i forbindelse med uddannelsesforholdet, og vores jurister repræsenterer dig gennem hele det fagretlige system.

3. Udnyt efteruddannelsesmulighederne

GLS-A opfordrer alle virksomheder til at benytte mulighederne for at efteruddanne medarbejderne. Verdenen forandrer sig hurtigt, og det er derfor vigtigt, at virksomhederne hele tiden tilfører ny viden. Vi har i Danmark verdens bedste efteruddannelsessystem med tusindevis af uddannelsestilbud, og det skal virksomhederne udnytte. GLS-As kompetencefonde giver løntilskud til virksomheder, der sender medarbejdere på efteruddannelse. Målet med kompetencefondene er at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer for at sikre og styrke virksomhedernes konkurrenceevne. I stille perioder kan efteruddannelse være et godt alternativ til hjemsendelse eller afskedigelse, og der er mulighed for lønrefusion fra kompetencefondene for medarbejdere omfattet af overenskomsterne med HK, 3F og Dansk Metal.

Kompetencefondene giver tilskud til alle AMU-kurser og en lang række private kurser. Udbydere af efteruddannelseskurser kan skræddersy kurser efter en virksomheds behov. Kompetencefondene har særligt gunstige regler for ansatte, der vil forbedre deres læse-, skrive- og regnefærdigheder gennem voksenundervisning.

4. Sørg for et godt arbejdsmiljø

Det er vigtigt for enhver virksomhed, at der er styr på arbejdsmiljøet. Et godt arbejdsmiljø betyder færre sygedage, gladere medarbejdere, og et godt samarbejde. Det er alle ting der kan ses direkte på virksomhedens bundlinje. I GLS-A arbejder vi dagligt med arbejdsmiljøet, og det kommer medlemmerne til gode. Vi arbejder for, at der findes løsninger, som er gennemtænkte, praktisk brugbare og som tager hensyn til virksomhedernes økonomi. Gennem GLS-A kan du få indflydelse på arbejdsmiljøet i branchen.

GLS-A indgår i partssamarbejde om arbejdsmiljø, således at arbejdsgiver- og lønmodtagersiden i fællesskab tager ansvar for, at arbejdsmiljøet er i orden og at skader på såvel kort sigt som langt sigt undgås.

For at den enkelte virksomhed aktivt kan arbejde med det gode arbejdsmiljø, holder GLS-A alle medlemmer informeret om arbejdsmiljøregler og kommer løbende med vejledninger og informationsmaterialer om arbejdsmiljø. GLS-A hjælper og vejleder med APV, så medlemmerne indfrier kravene. Vi rådgiver også om arbejdsmiljølovens krav til oprettelse af en arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladsen, det strategiske arbejdsmiljøarbejde og den lovpligtige, årlige arbejdsmiljødrøftelse, valg af arbejdsmiljørepræsentanter mv.

5. Hold orden i papirerne

Virksomheder gør sig selv en tjeneste, når de gemmer tingene skriftligt. Det gælder ikke kun arbejdssedler, men enhver korrespondance, aftaler mv. omkring den enkelte medarbejder, herunder især en korrekt ansættelseskontrakt. Ansættelseskontrakter bør gennemgås løbende, så man sikrer alle forhold er gældende i kontrakten. Et ansættelsesforløb kan ændre sig over tid, og det skal ansættelseskontrakten afspejle. Korrekt papirarbejde gør sig også gældende ved opsigelser. Vil man f.eks. opsige en medarbejder fordi vedkommende gentagne gange kommer for sent, er det afgørende, at man skriftligt kan dokumentere, at medarbejderen har fået en advarsel.

GLS-A oplever ofte, at arbejdsgivere ikke sørger for en omhyggelig registrering af arbejdstiden, f.eks. ved anvendelse af attesterede timesedler. Ligeledes er det ikke alle arbejdsgivere, der gemmer arbejdssedlerne, når lønnen er afregnet. Orden i papirerne og et godt arkiv kan dog få afgørende betydning, såfremt en medarbejder rejser krav om efterbetaling.