Tilbage til oversigt
30. august 2021

Bæredygtighed – det handler også om medarbejderne

Bæredygtighed, socialt ansvar, CSR, ESG er nogle af de ord og begreber, virksomheder bliver mødt med. Hvorfor kan vi ikke bare drive vores virksomheder som vi plejer? Det kan vi måske også en tid endnu, men som virksomhedsejer må man gøre sig klart, at omgivelserne stiller flere og flere krav i forhold til de dagsordener, som findes i samfundet.

“Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Det har jeg hørt utallige virksomhedsejere sige gennem årene. Det vigtigste er, at man behandler sine medarbejdere på en måde, så de kan lide at komme på arbejde. Der skal være fokus på medarbejdernes trivsel og udviklingsmuligheder. Det handler også om, at man behandler sine medarbejdere på en måde, så omverdenen ser virksomheden som en god arbejdsplads. Det styrker i øvrigt også virksomhedens muligheder for at kunne rekruttere og fastholde de dygtige medarbejdere”, siger Jens Bjørn Poulsen, direktør i GLS-A.

Kunder stiller også krav. Ikke kun til kerneleverancen, men også til den måde, som ydelsen produceres på. Det er i den sammenhæng, vi f.eks. støder på arbejdsklausuler.

I kontrakter med offentlige myndigheder er det således ofte et krav, at virksomhedens medarbejdere er ansat på overenskomstmæssige eller overenskomstlignende vilkår. Hvis en skov er FSC certificeret skal skovejeren sikre, at arbejdstagere er omfattet af den relevante overenskomst eller ansat på overenskomstvilkår. Det gælder både for skovens egne medarbejdere og for medarbejdere hos entreprenører. Sociale klausuler kan også indeholde andre krav, f.eks. at en vis procentdel af virksomhedens medarbejdere er elever.

GLS-A har indgået overenskomst med de relevante forbund. Det betyder, at GLS-A’s medlemmer opfylder det krav, som kunden ofte stiller om at følge arbejdsområdets overenskomst.

For virksomheder har det også andre fordele at være omfattet af en kollektiv overenskomst. Der er sikret ro omkring virksomhedens drift. En overenskomst betyder nemlig også, at fagforeninger ikke kan stille yderligere krav og at der er fredspligt, mens overenskomsten består. Medarbejderne må altså ikke nedlægge arbejdet for at få krav gennemført overfor arbejdsgiveren.

Overfor kreditgivere er det også en fordel at have indgået overenskomst. Virksomheden viser nemlig kreditgiveren, at man opfylder gængse normer for medarbejdernes ansættelsesforhold, og at man har et sædvanligt omkostningsniveau i forhold til medarbejdere.

Samtidig sender man med overenskomsten et signal til omverdenen og lokalsamfundet om, at man driver en virksomhed med ordnede forhold og faste rammer for aftalerne mellem virksomhed og medarbejdere.

Tilbage til oversigt

Flere nyheder i samme kategori