Tilbage til oversigt
7. marts 2022

Hold fast i medarbejderne

I en tid, hvor ledigheden er rekordlav og hvor økonomien buldrer af sted – mærker vi, hvordan det bliver stadig mere vanskeligt at rekruttere arbejdskraft. I alle brancher råbes højt efter arbejdskraft – fra ufaglærte til højt kvalificerede medarbejdere. Det har derfor aldrig været vigtigere for virksomhedsejere og ledelser at sætte fokus på, hvordan virksomhederne fastholder de gode medarbejdere de allerede har.

Risikoen for at dygtige medarbejdere forlader virksomheden er også helt aktuel. I en undersøgelse gennemført i 2021 af AS3, kan man læse, at hver 6. adspurgte dansker svarer, at de sandsynligvis vil skifte arbejdsplads inden for de næste 12 måneder. Medarbejderne er heller ikke nervøse for at sige jobbet op uden at have et nyt job. Det får de hurtigt.

Forstå, hvorfor medarbejderne siger op
For virksomhederne gælder det om at få forståelse eller erkendelse af, hvad der driver medarbejdere til jobskifte og hvad virksomhederne selv kan gøre for at forhindre, at dygtige medarbejdere søger andre steder hen.

I en undersøgelse af konsulentvirksomheden McKensey angiver over halvdelen af medarbejderne, at de har sagt op, fordi de ikke følte sig værdsat eller anerkendt af deres ledere eller organisationen. Eller de følte ikke noget fællesskab med arbejdspladsen.

Løn har selvfølgelig altid en betydning, men det hjælper ikke arbejdsgiverne på den lange bane, hvis medarbejderne faktisk siger op af andre grunde.

Dårlig ledelse skræmmer medarbejdere væk
I AS3’s danske undersøgelse kan man se, at mere end hver 3. medarbejder oplyser, at dårlig ledelse vil være den primære grund til jobskifte.

Kigger man nærmere ind i undersøgelsen fremgår det, at der er høj grad af sammenfald mellem dem, der svarer ”dårlig ledelse” og samtidig svarer ”ønsker mere anerkendelse”. Det er påfaldende tæt på de begrundelser vi ser i McKinsey´s undersøgelse.

Dernæst ønsker medarbejderne større muligheder for udvikling og først på 3. pladsen kommer lønnen som begrundelse for jobskifte.

Hvad kan virksomhederne gøre?
Ud over at det er en god ide at stoppe op og reflektere over egen ledelse af virksomheden, så er der naturligvis en række andre muligheder. Det kan være afholdelse af fratrædelsessamtaler med medarbejdere, der siger op for netop at blive klogere på årsagerne til opsigelserne. Det kan også være tilbud om videreuddannelse, hvor medlemmer af GLS-A tilmed kan søge lønrefusion i vores kompetencefonde. Det kan være trivselsmålinger, som i øvrigt er gratis for medlemmer af GLS-A. I en branche med stor efterspørgsel på medarbejdere bør alle overveje, præcist hvilke forhold man tilbyder sine ansatte.

Tilbage til oversigt
brown field near tree during daytime

Flere nyheder i samme kategori