Tilbage til oversigt
22. juni 2021

Nu mangler vi medarbejdere – ikke jobs

Tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen er steget med 16.000 personer i april. Det betyder, at vi nu kun er 14.000 fra at nå rekordbeskæftigelsen lige før coranaepidemien lukkede Danmark og store dele af verden ned.

Afblæsningen af restriktioner betyder, at der kommer gang i virksomhederne og arbejdsmarkedet. Antallet af jobopslag er rekordhøjt. Virksomhederne søger nye medarbejdere som aldrig før. Det gælder også GLS-A’s medlemsvirksomheder, som melder om rekrutteringsvanskeligheder. Og det uafhængigt af branchetilknytning.

GLS-A har sendt en opfordring til politikerne: Få kigget på reformpolitikken igen for at se, om vi kan øge det indenlandske arbejdsudbud. Der er alt for mange, som er fastholdt på overførselsindkomst, som samfundet burde hjælpe ind på arbejdsmarkedet i stedet for.

Få nu også set ind i de meget stramme regler for udenlandsk arbejdskraft – og gør det i tide, så vi ikke står med problemerne den dag, det virkeligt strammer til. Samtidig oplever vi forsinkelser i sagsbehandlingen hos udlændingemyndighederne, der gør det vanskeligt at få udenlandske medarbejderne til Danmark, når der er brug for dem.

Flaskehalse på arbejdsmarkedet skal vi for alt i verden søge at undgå. Det giver risiko for overophedning med alt for høje lønstigninger til skade for konkurrenceevnen. Men fremfor alt bremser det virksomhedernes vækstpotentiale. Det kan skade dansk økonomi og dermed mulighederne for os alle sammen.

Tilbage til oversigt

Flere nyheder i samme kategori