Tilbage til oversigt
24. november 2016

GLS-A ser store muligheder i IGU-loven

Den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) er kommet langsomt fra start, men GLS-A arbejder aktivt med at styrke det særlige tilbud til flygtning og indvandrere i de grønne virksomheder.

istock-479920736-1

  • Gør det nemt for arbejdsgiverne at ansætte flygtninge i IGU.
  • Uddannelsesinstitutionerne skal have undervisningstilbud parat til flygtninge ansat i mindre virksomheder.
  • Undervisningen skal placeres, så det matcher virksomhedernes muligheder for at undvære arbejdskraften.

Dette er blot tre af de punkter, GLS-A havde med på ønskelisten, da vi for nyligt blev indbudt til møde med Integrationsminister Inger Støjberg (V).

Anledningen var loven om integrationgrunduddannelse (IGU), som trådte i kraft 1. juli i år. Ifølge dagspressen har indtil videre kun 81 mennesker benyttet sig af uddannelsen. Målsætningen var betydeligt højere.

Loven giver flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 40 år, der har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end fem år, mulighed for at blive ansat på virksomheder som IGU-elever.

Der er tale om en treårig forsøgsordning, der betyder, at et IGU-forløb kan påbegyndes til og med 30. juni 2019.

Selve uddannelsen tager to år, og ansættelsen aftales direkte mellem den enkelte flygtning og virksomheden.

Løft til integrationen

På mødet med integrationsministeren drøftede vi blandt andet, at jobcentrene skal sætte større fokus på at matche flygtninge og virksomheder. Og det haster! Den bedste og hurtigste vej til integration sker via et job. Flygtninge skal ud af passiv forsørgelse så hurtigt som muligt.

“GLS-A ser store muligheder i flygtninge i de grønne erhverv, og som arbejdsgiverforening vil vi gerne være med til at løfte integrationen af flygtninge på det danske arbejdsmarked,” siger direktør i GLS-A, Jens Bjørn Poulsen.

Er din virksomhed interesseret i at ansætte en flygtning eller en familiesammenført, kan du hente yderligere information og hjælp hos os på 8740 3400 eller her på websitet

Tilbage til oversigt