21. aug. 2020

Samtaler med et GLS-A medlem

I mange år var Jacob Bjerrum skeptisk over for at tegne en overenskomst, når han jo allerede betalte sine medarbejdere en god løn. Men i dag er overeneskomsten tegnet og skepsissen lagt på hylden. Vi har besøgt Jacob og taget en snak om processen. Læs mere