21. aug. 2020

Samtaler med et GLS-A medlem

I mange år var Jacob Bjerrum skeptisk over for at tegne en overenskomst, når han jo allerede betalte sine medarbejdere en god løn. Men i dag er overeneskomsten tegnet og skepsissen lagt på hylden. Vi har besøgt Jacob og taget en snak om processen. Læs mere
28. nov. 2016

Tillykke til VLAC

GLS-A ønsker den nye regering tillykke, og vi ser frem til at arbejde med de mange positive tiltag i det nye regeringsgrundlag.   Det er vigtigt, at regeringen vil gøre det mere attraktivt at arbejde ved at sænke skatten for de laveste arbejdsindkomster.   Det er samtidigt  godt, at regeringen fortsat vil arbejde for, at erhvervsuddannelserne bliver mere attraktive frem mod 2025.   Vi skal have flere i arbejde, og regeringen skal have et skulderklap for at fremlægge en ambitiøs plan, der øger beskæftigelsen med 55.000-60.000 personer.  Læs mere