Tilbage til oversigt
10. marts 2022

GLS-A’s generalforsamling den 8. marts 2022

Ved GLS-A’s generalforsamling i Middelfart blev maskinstationsejer Birger Niemann, Niemanns Maskinstation A/S valgt til bestyrelsen. Birger Niemann afløser det mangeårige bestyrelsesmedlem Jørgen Jørgensen, Hjadstrup Maskinstation A/S.

På valg ved generalforsamlingen var i øvrigt forretningsudviklingsdirektør Jacob Christiansen, HedeDanmark A/S og CFO Per Godsk Nielsen, KMC. Begge blev genvalgt.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig. Som formand er valgt godsejer, advokat Helle Reedtz-Thott, Gavnø, og som næstformand er valgt gårdejer Jørn Kjær Madsen, Rønhave ApS.

En oversigt over bestyrelsen i GLS-A fremgår af hjemmesiden (klik her).

Tilbage til oversigt