Tilbage til oversigt
19. juni 2023

Reception markerede direktørskifte i GLS-A

Fredag den 16. juni afholdt GLS-A reception for vores afgående direktør samt nye direktør.

Jens Bjørn Poulsen har valgt at gå på pension og Anne Marie Hagelskjær Smit har overtaget posten som direktør.

Jens har været i GLS-A i 36 år, hvor han både har været fuldmægtig, afdelingschef, underdirektør og siden 2016 direktør. Det er en stor kapacitet, der takker af i GLS-A.

I sin tale lagde formand for GLS-A, Helle Reedtz-Thott, vægt på Jens’ enorme viden, hans ordentlighed og ikke mindst hans evne til at finde løsninger på medlemmernes udfordringer. Jens har alle dage været afholdt af kollegerne og medlemmerne, og respekteret af fagbevægelsens repræsentanter.

Det var med stor glæde, at Helle også kunne byde Anne Marie velkommen i sin nye rolle som direktør i GLS-A. Anne Marie har siden 2016 være HR- og arbejdsmiljøchef i GLS-A, så hun kommer med en bred baggrund og viden om GLS-A’s medlemsområder.

Det er en enig bestyrelse, der har udpeget Anne Marie som den rigtige kandidat. Anne Marie kommer både med viden, erfaring, strategiske evner og en resultatorienteret personlighed.

Både Jens og Anne Marie takkede de mange fremmødte på en rigtig fin fredag eftermiddag.

Tilbage til oversigt