Tilbage til oversigt
26. september 2019

5 gode råd når du ansætter en elev

GLS-A får løbende spørgsmål fra vores medlemmer omkring ansættelse af elever. Når der ansættes en elev, er der en række formalia som virksomheden skal overholde. Nedenfor kommer GLS-A med 5 gode råd, som sikrer, at alle krav overholdes.

  1. Brug kun uddannelsesaftalen

Det hele starter med en uddannelsesaftale. Når virksomheden ansætter en erhvervsuddannelseselev, skal der udelukkende laves en skriftlig uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen kan enten hentes på undervisningsministeriets hjemmeside, eller den kan blive udleveret af skolen. Der er ifølge erhvervsuddannelsesloven formulartvang. Der skal IKKE laves en almindelig ansættelseskontrakt.

  1. Udfyld uddannelsesaftalen korrekt

Det er meget vigtigt, at uddannelsesaftalen bliver udfyldt korrekt. GLS-A anbefaler altid vores medlemmer at kontakte os, hvis der opstår tvivlsspørgsmål. Vi har desværre konstateret, at virksomheder utilsigtet er havnet i problemer, fordi de har fået forkert vejledning andetsteds.

  1. Følg den rette overenskomst

Erhvervsuddannelsesloven kræver, at elever som minimum aflønnes efter den kollektive overenskomst for uddannelsesområdet. Alle erhvervsuddannelser er dækket af en kollektiv overenskomst, hvilke afgøres af hvilken uddannelse der er tale om. En landbrugselev skal følge ”Jordbrugsoverenskomsten mellem GLS-A og 3F” og en gartnerelev skal følge ”Gartneri og planteskoleoverenskomsten mellem GLS-A og 3F”.

Virksomheden har pligt til at aflønne efter den rigtige overenskomst og til at skrive ind i uddannelsesaftalen, hvilken overenskomst der er gældende. Det er vigtigt, at virksomheden både angiver overenskomstens navn (f.eks. jordbrugsoverenskomsten) og parterne (GLS-A og 3F), når uddannelsesaftalen udfyldes. Dette sikrer, at eleven og virksomheden begge er helt klar over, hvilke vilkår der gælder under uddannelsen.

I GLS-A’s medlemskreds bliver der ansat elever fra forskellige faglige uddannelser, og virksomhederne skal derfor være ekstra opmærksomme på at bruge den rigtige kollektive overenskomst. Ansætter virksomheden en bygningsstruktørelev, må man ikke aflønne efter en overenskomst mellem GLS-A og 3F. I stedet skal ”Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F” følges, ligesom det er den overenskomst der skal fremgå af uddannelsesaftalen. Der kan være store forskelle på løn, pension, overarbejdsregler mv. i de enkelte overenskomster. F.eks. har bygge- og anlægsoverenskomsten andre pensionsregler for elever, end dem der findes i GLS-A’s overenskomster.

Forkert udfyldelse af den kollektive overenskomst kan komme til at koste virksomheden en godtgørelse på typisk 5-10.000 kroner, idet uddannelsesaftalen anses for mangelfuld. Det er altid virksomhedens ansvar at angive den korrekte overenskomst for elevens faglige område. Som medlem af GLS-A er det altid muligt at ringe eller skrive til sekretariatet med spørgsmål, også til andre overenskomster.

  1. Registrer uddannelsesaftalen

En uddannelsesaftale skal være underskrevet af både virksomhed og elev, eller dennes værge, samt være registreret hos skolen, inden aftalen begynder. Det er vigtigt at virksomheden sikrer, at skolen registrerer aftalen, da der ellers kan opstå tvivl om, hvorvidt der er tale om en elev eller en ufaglært medarbejder.

  1. Ophævelse af uddannelsesaftale

Hvis en uddannelsesaftale skal ophæves, skal blanketten ”Ophævelse af uddannelsesaftale” benyttes. Denne kan også hentes på undervisningsministeriets hjemmeside. Desuden er det vigtigt at sikre, at ophævelsen er korrekt begrundet, idet eleven ellers kan være berettiget til erstatning for tab af uddannelsesaftalen. GLS-A anbefaler derfor at virksomheder altid kontakter sekretariatet ved ophævelse af en uddannelsesaftale.

Tilbage til oversigt