Tilbage til oversigt
2. december 2021

Arbejdsgiver kan bortvise medarbejdere som ikke efterlever pålæg om covid-19 test

I en ny afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fastslås det, at arbejdsgivere kan bortvise medarbejdere der ikke vil lade sig teste for covid-19. Det kræves dog at der er givet skriftligt pålæg til medarbejderen, samt at medarbejderen er orienteret om mulige ansættelsesretlige sanktioner ved ikke at efterkomme pålægget.

 

Sag fra afskedigelsesnævnet
Den 25. oktober afsagde afskedigelsesnævnet en afgørelse. I denne afgørelse blev det fastslået, at en arbejdsgiver kan bortvise en medarbejder, hvis medarbejderen ikke efterlever pålæg om COVID-19 test.

Sagen omhandlede en medarbejder, som i forbindelse med sit arbejde ikke ville lade sig teste for COVID-19. Virksomheden meddelte derfor medarbejderen et pålæg om at gennemføre en covid-19 test. Medarbejderen nægtede konsekvent at efterkomme pålægget, hvilket medførte at medarbejderen blev bortvist. Virksomheden havde i forbindelse med pålægget orienteret medarbejderen om mulige ansættelsesretlige sanktioner, der kunne indtræde, hvis pålægget ikke blev efterfulgt. Da medarbejderen fortsat ikke efterfulgte pålægget, blev medarbejderen bortvist.

Afskedigelsesnævnet fandt, at bortvisningen var berettiget. Begrundelsen var, at der var givet et skriftligt pålæg, samt at medarbejderen var blevet orienteret om mulige ansættelsesretlige sanktioner.

 

GLS-A bemærker
På tidspunktet for afgørelsens afsigelse, havde virksomheden hjemmel til at pålægge medarbejdere at blive testet efter testloven. Denne lov er imidlertid ikke gældende længere. I stedet gælder en ny lov, som giver arbejdsgiveren adgang til at pålægge medarbejderen at forevise coronapas eller test.

Den nye lov trådte i kraft d. 26. november. Loven er gældende så længe COVID-19 er karakteriseret som en samfundskritisk sygdom. GLS-A skrev, i forbindelse med lovens vedtagelse, en nyhed som beskriver arbejdsgivers rettigheder og pligter efter loven. Den tidligere nyhed kan læses her.

Før at arbejdsgiver kan gøre brug af ansættelsesretlige sanktioner, er det dog vigtigt at der meddeles skriftligt pålæg til medarbejderen, samt at medarbejderen orienteres om de mulige ansættelsesretlige sanktioner der kan indtræde, hvis ikke pålægget efterleves.

GLS-A henviser til den tidligere nyhed som præcist angiver hvilke krav der stilles til pålægget.

Ved tvivlsspørgsmål omkring lovens anvendelse, er man velkommen til at kontakte GLS-A.

Tilbage til oversigt
red and white flower petals