Tilbage til oversigt
25. november 2021

Lov om coronapas og test af medarbejdere er vedtaget

Den nye lov, der giver arbejdsgivere adgang til at pålægge medarbejdere at fremvise gyldigt coronapas og at lade sig teste, er nu vedtaget i folketinget. Her gennemgås de væsentligste punkter og hvad man som arbejdsgiver skal være opmærksom på. Det bemærkes, at det er frivilligt for arbejdsgiver, om man vil anvende reglerne. Arbejdsgiver afgør selv om virksomheden vil pålægge sine medarbejdere at fremvise gyldigt coronapas eller stille krav om test.

Coronapas
Arbejdsgiver kan pålægge virksomhedens medarbejdere at fremvise gyldigt coronapas.

Pålægget kan gives til samtlige medarbejdere eller medarbejdere i afgrænsede afdelinger, produktionsenheder mv. Et gyldigt coronapas indebærer, at medarbejderen er vaccineret, er tidligere smittet eller har en negativ test. Pålægget om fremvisning af coronapas kan gives og opretholdes så længe COVID-19 er karakteriseret som en samfundskritisk sygdom.

Hvis pålægget om fremvisning af gyldigt coronapas indebærer, at en medarbejder skal testes, skal dette så vidt muligt ske i medarbejdernes sædvanlige arbejdstid. Er det undtagelsesvist ikke muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Uanset om testen sker i arbejdstiden eller ej, skal arbejdsgiver afholde medarbejderens udgifter ved at lade sig teste. Det vil sige både eventuel transporttid og tid direkte forbundet med at tage testen samt eventuelle udgifter til transport.

Pålægget til medarbejderne om fremvisning af gyldigt coronapas skal være skriftligt og begrundet. Som begrundelse er det nok at henvise til, at COVID-19 aktuelt udgør en samfundskritisk sygdom. Det er vigtigt, at medarbejderne samtidigt skriftligt orienteres om de mulige ansættelsesretlige sanktioner ved ikke at efterkomme pålægget. Det er en betingelse for iværksættelse af ansættelsesretlige sanktioner, at medarbejderen i forbindelse med pålægget om forevisning af coronapas er skriftligt orienteret herom.

Når virksomheden har besluttet at gennemfører et krav om coronapas har virksomheden pligt til at informere tillidsrepræsentanten, medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalget eller arbejdsmiljørepræsentanten. Dette indebærer, at medarbejderrepræsentanter skal orienteres forinden et pålæg om fremvisning af coronapas, og at arbejdsgiver skal høre et eventuelt samarbejdsudvalg.

Fremvisning af coronapas defineres som fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”. En medarbejder kan naturligvis også forevise anden skriftlig dokumentation, som viser at betingelserne for et gyldigt coronapas opfyldes.

Find skabeloner til orientering af medarbejderrepræsentanter og pålæg om fremvisning af gyldigt coronapas her.

Test
Lovforslaget giver desuden arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19 og snarest muligt oplyse virksomheden om resultatet af testen. De nye regler er sammenfaldende med de tidligere særregler, som gjaldt indtil 1. november 2021.

Et krav om test skal være skriftligt og sagligt begrundet i forhold til den enkelte medarbejder. Den saglige begrundelse kan være hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn i virksomheden. Her er det således ikke tilstrækkeligt at henvise til at COVID-19 er en samfundskritisk sygdom.

Testen skal om muligt foregå i arbejdstiden. Er det undtagelsesvist ikke muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Uanset om testen sker i arbejdstiden eller ej, skal arbejdsgiver afholde medarbejderens udgifter ved at lade sig teste. Det vil sige både eventuel transporttid og tid direkte forbundet med at tage testen samt eventuelle udgifter til transport.

Arbejdsgiver kan skriftligt pålægge medarbejderen at blive testet hurtigst muligt og orientere om resultatet, uanset om medarbejderen kan fremvise gyldigt coronapas eller ej. Med en negativ test kan medarbejderen samtidig fremvise gyldigt coronapas.

Det er vigtigt, at medarbejderen samtidigt orienteres om de mulige ansættelsesretlige sanktioner ved ikke at efterkomme pålægget om at lade sig teste og orientere arbejdsgiver om resultatet. Det er en betingelse for iværksættelse af ansættelsesretlige sanktioner, at medarbejderen i forbindelse med pålægget er skriftligt orienteret herom.

En arbejdsgiver kan til enhver tid opfordre en medarbejder til frivilligt at lade sig teste.

Det er en betingelse, at pålæg om test, på virksomheder hvor det er muligt, tilgår medarbejderne gennem tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg mv. eller via en arbejdsmiljørepræsentant. Dette indebærer, at medarbejderrepræsentanter orienteres forinden et pålæg om at lade sig teste og orientere arbejdsgiver om resultatet, og at arbejdsgiver skal høre et eventuelt samarbejdsudvalg. Da det også er en betingelse at orientere medarbejderrepræsentanter om, at virksomheden vil anvende test, og da behov for test kan opstå pludseligt og løbende, anbefales det, at virksomheden allerede orienterer om testkrav når medarbejderrepræsentanterne orienteres om coronapas.

Find skabeloner til orientering af medarbejderrepræsentanter og pålæg om test her.

Selvtest
Det er muligt for arbejdsgiver at pålægge medarbejderen at foretage selvtests på arbejdspladsen. Den anvendte selvtest skal være CE-mærket. Pålæg om selvtest skal opfylde samme betingelser som nævnt ovenfor.

Godtgørelse
Reglerne om pålæg af test af medarbejderne og gennemførelsen af disse tests skal administreres i henhold til loven. Er dette ikke tilfældet, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse.

 

Kontakt GLS-A hvis der er spørgsmål til ovennævnte regler og gennemførslen.

Tilbage til oversigt
red and white flower petals