Tilbage til oversigt
12. april 2019

Arbejdstilsynet ændrer lov for dokumentation af farlige stoffer og materialer

Fremadrettet skal der stadig udarbejdes kemikaliedokumentation – dokumentation som skal være kontrollerbar, dokumenterbar og selvfølgelig tilgængelige for målgruppen. Benævnelsen bliver fra 1/7-19 Kemisk APV (Arbejdspladsvurdering).

AT har haft et stort ønske om at sætte større fokus på arbejdsprocesser i stedet for produkter, som tidligere har været den udbredte tilgang til arbejdspladsbrugsanvisninger. Arbejdstilsynets opdatering af lovgivningen betyder i praksis ingen ændring for virksomhederne.

Ændringerne betyder blandt andet at der nu er mere metodefrihed. Det vil sige, at det fremover er tilladt at have sin arbejdspladsbrugsanvisning i det format, man ønsker, og som virker mest optimalt på virksomheden. Derfor er det også tilladt at fortsætte med det nuværende arbejdspladsbrugsanvisning-format, hvis dette ønskes.

Sikkerheden skal der selvfølgelig ikke slækkes på, og alle EU-krav og beskyttelsesniveauer skal stadig overholdes. Arbejdspladsbrugsanvisninger SKAL stadig laves, men virksomhederne bestemmer nu selv i højere grad i hvilket format.

Sikkerhedsdatablade SKAL stadig være opdaterede, og der er stadig 10 års arkiveringspligt. Ligeledes er der stadig de samme krav til håndtering og registrering af stoffer på kandidatlisten, kræftfremkaldende stoffer, osv.

GLS-A har lavet et samarbejde med EcoOnline, som udbyder et onlineværktøj der letter virksomhedernes opgaver, og sørger for at alle krav overholdes. Der gives en stor rabat til medlemmer af GLS-A.

EcoOnline er i gang med at tilrette systemet således, at det per juli måned 2019 fuldt ud lever op til de nye krav som Arbejdstilsynet stiller. Der er primært tale om små navnemæssige ændringer.

Tilbage til oversigt